Hopp til hovedinnholdet

Har noe på rulleblad, kan jeg søke på politihøgskolen?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Når jeg var 13 ble jeg pågrepet av politiet og kjørt hjem for å ha begått legemsbeskadigelse på 4 andre gutter. Så noen måneder senere ble jeg pågrepet for å være ruset på cannabis offentlig, stilte meg vrang mot pågripelse og kjempet mot politiet. Dette gjorde at når jeg i en alder av 20 søkte om kjøreseddel for å bli drosjesjåfør (noter at alt jeg har på mitt offisielle rulleblad etter jeg fylte 15 er en fartsbot i bil + en bot for ugyldig kjennetegn på moped). Denne søknaden om kjøreseddel ble avvist pga at jeg hadde vært i disse forholdene når jeg var under 15. Jeg har nå jobb i vekter selskap, og de sa dette ikke var et problem ettersom jeg ikke ble straffet/anmeldt. Kan jeg søke meg inn på politihøgskolen mtp dette?

Besvart 24.06.2019 00:48
 

Svar
Hei

For å komme inn på politihøgskolen kreves det plettfri vandel. Dette følger av politiloven § 24 b. Det står i denne paragrafen " Søkerne må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41. Det kan også innhentes opplysninger om henlagte straffesaker eller andre forhold som kan ha betydning for søkerens skikkethet."

Dette betyr at når du er registrert i politiets register for tingene du gjorde før du var femten, så er dette opplysninger politiet kan ta med i vurderingen av din skikkethet. Men det trenger ikke bety at du ikke kan komme inn på politihøyskolen. 

I politiregisterloven § 41 står det "På uttømmende politiattest skal det anmerkes alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd." Det vil si at på uttømmende politiattest står alle lovbrudd, uavhengig av hvor langt tilbake i tid de er begått.

Det er kun saker der du har fått en straff som kommet på politiattesten. De forholdene som skjedde da du var under 15 år vil ikke komme på politiattesten, men de forholdene som skjedde etter du hadde fylt 15 år vil komme på politiattesten din. Dette er fordi den kriminelle lavalderen er 15 år i Norge.

Også når du har forhold registrert på politiattesten kan du komme inn på politihøyskolen. Det kan gjøres en skjønnsmessig vurdering. I tilfeller hvor "lovbruddet eller handlingen er av bagatellmessig art eller ligger så langt tilbake i tid at det ikke kan sies å være avgjørende for skikketheten til søkeren. Vandelen som helhet vil bli vurdert." 

Hvis jeg forstår deg riktig så er de forholdene som er registrert på ditt rulleblad en fartsbot og et tilfelle av ugyldig kjennetegn på moped. Dette hadde nok påvirkning på drosjeløyve da det var forhold som viser til din sikkerhet i trafikken.  Det er ikke sikkert disse forholdene vil være avgjørende for opptak på politihøgskolen, men som det står så er dette en helhetsvurdering som politihøgskolen vil ta. Du kan lese mer om opptak til politihøgskolen her

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Den kriminelle lavalder

Ungdom arrester av politiet

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Personer under 15 år som begår kriminelle handlinger, kan ikke straffes.

Les mer

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Disse yrkene og utdanningene krever politiattest

Politimann (colourbox.com)

Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet