Hopp til hovedinnholdet

Tok varer fra en matbutikk. Fikk bot. Kommer det på rullebladet? Kan jeg reise til USA?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

hei jeg jobbet på en matvare butikk forrige vinter gjorde da en tabbe ved og ta noen varer jeg angrer sykt har blitt ferska og har betalt 8000 i bot, men lurer på om den boten og denne saken kommer på rullebladet og ødelegger mine fremtidige karriere planer? og evetuelle turer til usa jeg måtte ønske.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Forelegget eller boten du fikk vil bli registrert både i strafferegisteret og i bøteregisteret til politiet og vil dermed kunne komme på politiattesten din (avhengig av hvilken politiattest du blir spurt etter, se nedenfor). En politiattest viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. I strafferegistreringsloven er det imidlertid gitt klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

 

Jeg har for lite opplysninger til å kunne si noe konkret om hva forelegget vil ha å si for deg i fremtiden, men jeg kan nevne noen av momentene som vil være relevante i denne sammenhengen:

 

-         hvilken type forbrytelser det er snakk om

-         hvor alvorlig forbrytelsen er

-         hvor gammel du var da forbrytelsen skjedde

-         hvor lenge det er siden forbrytelsen er begått

-         hva du ønsker å gjøre senere i livet.


Det er ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være en hindring for å få jobb, skoleplass eller lignende, men i noen tilfeller vil de kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester fordi det er ansett som viktig for at jobben skal bli utført best mulig. For eksempel kan studiesteder kreve politiattest fra studenter som kommer i kontakt med pasienter eller barnehagebarn, og Avinor AS kan kreve politiattest for personer som skal arbeide på flyplasser. De fleste private arbeidsgivere har imidlertid ikke verken rett til å få se din politiattest eller lov til å spørre om dette på intervju.

Det finnes tre typer politiattester:

-         en ”vanlig”

-         en ”uttømmende og

-         en ”begrenset attest”


I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Forelegget ditt vil dermed alltid bli stående på denne politiattesten. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til lufthavn, går de gjennom den uttømmende politiattesten. De vurderer da om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om de vil ansette deg eller la deg gå på skolen.

 

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer en to eller fem år gamle utelatt. I ditt tilfelle vil forelegget bli stående i to år, før det blir utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6. Du finner loven på www.lovdata.no.

 

Vi har også noe som heter begrenset politiattest. I denne attesten vil det kun vise saker som vil kunne ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, er det for eksempel bare forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn som skal med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med uavhengig av hvor gamle de er.

 

Når det gjelder innreise til USA, så må du kanskje søke om visum før du reiser dit. Da må du legge ved utskrift av straffe- og bøteregisteret, og eventuelle dokumenter du har fått fra politiet om butikktyveriet. Du vil ikke nødvendigvis bli nektet å reise til USA på grunn av butikktyveri.

Du kan ta kontakt med den amerikanske ambassaden på www.usa.no/ hvis du har flere spørsmål om dette.

 

Du kan lese mer om hva som kommer på politiattesten i artikkelen under. 


Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet


Quiz: Hva vet du om Europa og EU?

Hva heter EUs støtteprogram for ungdomsprosjekter?