Hopp til hovedinnholdet

Hva er "nødverge"?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei, ung.no! Hva betyr "nødverge" ? Jeg har lest i forskjellige sammenhenger at det er lovlig, hvis man absolutt må forsvare seg selv. Den verste situasjonen jeg har hørt om nødverge, var en dame som nesten ble drept av mannen sin, så ho tok en hammer å slo han i hodet to ganger. Er dette lovlig? Er det lov å slå og/eller forsvare seg med andre verktøy hvis man blir angrepet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


"Nødverge" er regulert i straffeloven § 48.

I henhold til denne paragrafen vil en ellers straffbar handling være straffri dersom den er foretatt for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig (ulovlig) angrep, så sant visse nærmere angitte vilkår er oppfylt.

 

Vilkårene for at nødverge lovlig skal kunne utøves er:

1. Handlingen må ha vært nødvendig for å avverge eller forsvare seg mot angrepet.

2. Handlingen må ikke fremtre som «ubetinget utilbørligt».

Det vil si at handlingen må være rettmessig, at man ikke åpenbart går ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse angrepet krenker og angriperens skyld.

3. At man ikke går lenger i sin handling enn det som etter forholdene fremsto som nødvendig.

 

Så svaret på spørsmålet ditt er at dersom alle disse vilkårene er oppfylt, vil en ellers straffbar handling kunne bli straffri.

 

Eksempler:

Det vil for eksempel være rettsmessig forsvarlig å skyte en angripende bjørn som det ellers ikke er tillatt å felle.

 

Forholdene kan være slik at å ta livet av en angriper er eneste mulighet for å få avverget angrepet, f.eks for å ikke bli drept selv. Men dette er likevel ikke tillatt som nødvergehandling dersom det man forhindrer for eksempel er å stoppe en mindre alvorlig forbrytelse som tyveri.

 

Man har ikke rett til å slå til angriperen med en stokk i ansiktet dersom det hadde vært tilstrekkelig at man spente bein på vedkommende.

 

Håper dette var litt til hjelp!

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet