Hopp til hovedinnholdet

Er helseSØSTER et diskriminerende ord? Hva regnes som diskriminering?

Jente 13 år
 

Spørsmål

Hei jeg synes at mange ord er "diskriminering" som helseSØSTER og sånn er det det? Hva regnes som diskriminering egentlig?

Besvart 21.08.2018 10:27
 

Svar
Hei

Takk for spørsmålet ditt!

Jeg forstår deg slik at du mener at helsesøster er et kjønnsdiskriminerende ord fordi det ikke er kjønnsnøytralt. Så fint at du engasjerer deg i dette!

I 2015 vedtok Norsk Sykepleierforbund å jobbe for kjønnsnøytrale yrkestitler, og tidligere i år anbefalte de helsemyndighetene å skifte navn fra helsesøster til helsesykepleier. Det er også debatt rundt tittelen jordMOR. Andre yrkestitler som spiller på et av kjønnene er fylkesMANN og sysselMANN.

Det er helt klart at disse yrkestitlene ikke er kjønnsnøytrale, men et annet spørsmål er om ordene er diskriminerende i lovens forstand. Hva som regnes som diskriminering står i likestillings - og diskrimineringsloven. For at det skal være snakk om diskriminering må det foreligge direkte eller indirekte forskjellsbehandling av en person.

Ifølge loven er direkte forskjellsbehandling at "en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon" på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Forskjellsbehandlingen må altså føre til skade eller ulempe for den som forskjellsbehandles.

Med indirekte forskjellsbehandling menes "enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre", på grunn av kjønn, graviditet, osv.

Slik jeg forstår lovverket vil ikke (bruk av) et ord være diskriminerende i likestillings - og diskrimineringslovens forstand. Men det er klart at yrkestitler som helsesøster og jordmor kan bidra til at færre menn velger disse yrkene fordi det blir oppfattet som kvinneyrker. Kanskje du kan foreslå for læreren din å diskutere dette temaet i en time :)

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Diskrimineringslovene

Det er forbudt å diskriminere på bakgrunn av etnisitet, religion, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsuttrykk på alle samfunnsområder. Meld inn saken din til LDO om du har blitt diskriminert.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Likestilling / Diskriminering
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om likestilling / diskriminering