Hopp til hovedinnholdet

Norge har undertegnet FN-konvensjonen, hva betyr det for oss med nedsatt funksjonsevne?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei, Norge har undertegnet FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hva betyr det i praksis for oss (mennesker med nedsatt funksjonsevne)? Når skal Norge ratifisere konvensjonen?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

1)      Norge ratifiserer konvensjonen 3. juni 2013 i NY, sannsynligvis vil Norges ambassadør i NY gjøre dette.

Les mer om konvensjonen på www.regjeringen.no og i artikkelen under svaret.

2)      Regjeringen mente før tiltredelse av konvensjonen at Norge godt på vei oppfylte bestemmelsene i konvensjonen med unntak av artikkel 12 nr. 2 om vergemål. Den gamle vergemålsloven krevde at man enten var fullstendig umyndiggjort eller ikke. Den nye vergemålsloven graderer dette, umyndiggjøringen er gradert og proporsjonalt i forhold til hvor mye en person kan forstå sine rettigheter og plikter. Det er også nye bestemmelser om fremtidsfullmakt i kapittel 10. Dette er en privatavtale om å midlertidig erklære seg selv om umyndig (kort sagt). Ellers så er kvinner i artikkel 6 og barn i artikkel 7 særskilt nevnt. Dette er særegent i folkeretten all den tid disse allerede er beskyttet en FN kvinnekonvensjon og en FN barnekonvensjon.

Norge har ratifisert begge konvensjonene og tilleggsprotokollene til disse konvensjonene. FN mente særskilt å beskytte disse sårbare gruppene. Det er noe usikkert om man får ytterligere rettigheter utover det man allerede har i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), arbeidsmiljøloven kapittel 13 og antidiskrimeringsbestemmelsene i boliglovgivningen (husleieloven, bustadoppføringslova, burettslagslova og eierseksjonsloven).

Kanskje man kan få større rettigheter i forhold til universell utforming utover det som står i DTL etter artikkel 9, særlig i forhold til tilgjengelig media og kommunikasjon. Det gjenstår å se i rettspraksis hvor langt rettighetene går.

Dessuten når BLD på vegne av Norge skal rapportere til FN og skyggerapporteringene fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og brukerorganisasjonene kunne være med å påvirke rettspraksis på feltet.

Generelt:

Konvensjonen er basert på folkerett dvs. man kan ikke utlede direkte rettigheter som borger. En konvensjon er jo en forpliktelse mellom minst to land. Det finnes jo ikke et internasjonal politisystem som kan håndheve brudd på en konvensjon. Nå må Norge rapportere til en FN kommisjon. Dersom det foreligger brudd vil dette bli påpekt, men man kan ikke «fengsle» Norge ved brudd. Noe annet er at det er politisk «pinlig» for Norge å bryte konvensjonen.

Dersom Norge ratifiserer tilleggsprotokollen, vil norske borgere kunne klage individuelt til FN systemet etter å ha hatt saken opp til Høyesterett (HR). Et utfall der vil Norge måtte følge enten ved en lovendring og/eller at HR omgjør sitt vedtak. Norge har foreløpig valgt å ikke underskrive tilleggsprotokollen.

Vennlig hilsen ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen

Du har rett til å si hva du vil. Du har rett til å uttrykke deg om det du er opptatt av, det du har på hjertet, det du tenker og føler og mener. Det står i alle barn og unges grunnlov.

Les mer

Barnekonvensjonen - hva gjør Norge bra og dårlig?

Gutt tagger: Bra eller dårlig

FNs barnekomité har studert Norges oppfølging av barnekonvensjonen, og de har gitt Norge anbefalinger om hva vi bør gjøre bedre.

Barnekomiteen mener blant annet det er bra at antall barn og unge med rusproblemer har gått litt ned de siste årene men de er misfornøyd med at ventetiden for å få hjelp om du sliter psykisk har blitt lengre.

Les mer

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rullestol

Norge har signert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Du som har en funksjonshemning, kronisk sykdom eller er pårørende kan bruke konvensjonen til å få innfridd dine rettigheter.  

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Likestilling / Diskriminering
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om likestilling / diskriminering