Hopp til hovedinnholdet

Hvor går grensen for ytringsfrihet?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. I det siste har det vært litt fokus på nynazisme i media, så jeg har fått interesse for dette (jeg er helt i mot, men temaet er interessant). Jeg kom over Vigrid.net og merker at jeg sitter med spørsmål om hvor langt ytringsfriheten skal gå. Som en sterk motstander av sensur er det ubehagelig å lese igjennom da mye av det som står skildret umulig kan være lovlig? Jeg mener folk skal kunne si og mene det meste stort sett, men når det kommer til direkte trusler, hatpropaganda og diskriminering blir liksom saken annerledes. Er det lov å komme med slike trusler og hat? Spesielt når en av truslene i sidebaren på nettsiden lyder "støtt Vigrid eller bli slaktet som fortjent"? Jeg tar definitivt dette med en klype salt, og velger å ikke bli støtt eller fornærmet selv, men det er en del som blir snakket "direkte til" som har all rett til å føle seg angrepet da det er det de blir..

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er et spennende spørsmål du stiller. Ytringsfriheten står sterkt i Norge og det er slått fast i den norske menneskerettighetsloven av 1999 at alle har rett til ytringsfrihet. Men det er også klart at retten til ytringsfrihet ikke er ubegrenset.

Ytringsfriheten er begrenset av andre personers rettigheter og omdømme og av hensyn til samfunnets sikkerhet og den offentlige orden.

Ved endringer i Grunnloven § 100 i 2004 ble vernet mot rasistiske og andre hatefulle uttalelser og handlinger trolig styrket. Det har tidligere vært flere Høyesterettsdommer som har spriket i ulike retninger, som viser at grensen for hva som faller utenfor ytringsfriheten kan være vanskelig å sette. Flere uttalelser kan være både krenkende og avskyelige, uten å gå ut over ytringsfrihetens grenser. Men det er klart at f.eks ærekrenkende tiltale eller omtale av andre er forbudt. Det samme gjelder deltakelse i eller oppfordring til ulovlige eller straffbare handlinger. 

Om ytringer som ligger på den aktuelle hjemmesiden er innenfor eller utenfor hva som er akseptabel ytring kan jeg ikke svare konkret på. 

Du kan lese mer om ytringsfriheten i vedlagte artikler.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Retten til ytringsfrihet

PC og notatblokk (colourbox.com)

Ytringsfriheten er en frihet til å gi uttrykk for meningene sine, og til å søke og motta informasjon. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men det finnes visse begrensninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd