Hopp til hovedinnholdet

Spm om politiattest for personer under 18 år.

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Hei, når man er dømt for å ha gjort noe lovbrudd eks trusler, vold og han/hun får betinget dom, Hvis man ikke anker dommen og ikke tar saken til gjennopptakelse. Hvor mange år tar det, før man får tilbake plettfri ren vandel?? Eller vil den sitte resten av livet, selv om man er ung og helt til man dør??

Besvart 06.06.2019 12:52
 

Svar
Hei
 
Politiet fører et reaksjonsregister med opplysninger om personer som har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd. Reglene om dette finner du i Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)
 
I noen tilfeller, må man fremlegge en politiattest. Hvilke opplysninger som blir hentet ut og tatt med på politiattesten, vil variere ut fra hva attesten skal brukes til. 
 
Vanligvis vil man bli bedt om å fremlegge en ordinær politiattest, jf.lovens § 40. Når det gjelder en person som er under 18 år, er det en egen bestemmelse om hvilke opplysninger som skal med i en ordinær attest: 
 
"I ordinær politiattest skal det ikke oppgis a) dom på betinget fengsel eller bot, dersom lovbruddet er begått av person under 18 år mer enn 2 år før utstedelsen av attesten, eller b) dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, dersom lovbruddet er begått av person under 18 år mer enn 5 år før utstedelsen av attesten". 
 
I en ordinær politiattest vil ikke opplysninger om en betinget straff nevnes dersom det er gått mer en 2 år fra lovbruddet fant sted til attesten utstedes.
 
Annerledes vil det være om du må fremlegge en uttømmende og utvidet politiattest. Da er utgangspunktet at skal det anmerkes alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd. Men også for denne typen attest er det egen bestemmelse for unge lovbrytere i § 41: På uttømmende politiattest skal det likevel ikke anmerkes "reaksjon ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet og som ikke har begått alvorlig eller gjentatte lovbrudd, og som heller ikke har begått nye lovbrudd". 
 
Hilsen juristen, ung.no 
 
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hvem kan straffes?

fengsel (colourbox.com)

Fengsel? Samfunnsstraff? Forvaring? Her kan du lese om hva som skal til for å straffe noen, og om hva straffen kan bli.

Les mer

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Disse yrkene og utdanningene krever politiattest

Politimann (colourbox.com)

Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd