Hopp til hovedinnholdet

Er det straffbart for noen over 18 år å ha et seksuelt forhold til læreren?

 

Spørsmål

Hei. Jeg har et nokså sært problem. Spørsmålet mitt er så ærlig og rett fram som dette: er det straffbart for noen over 18 år å ha et forhold (seksuelt) med læreren sin, når det er frivillig fra begge parter? Jeg vet det finnes lov mot forhold til personer som man står i avhengighetsforhold av, men det sto spesifisert personer under 16 år og forhold hvor det var snakk om maktmisbruk. takk på forhånd

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er neppe straffbart for eleven, men det kan absolutt være det for læreren, selv om eleven er over 18 år. Etter straffeprosessloven § 193 er det straffbart å skaffe seg seksuell omgang "ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold". Denne bestemmelsen brukes gjerne ved blant annet lærer-elev forhold. 

 

Uavhengig av om forholdet er straffbart etter straffeloven, har skolene som regel egne regler som gjør at en slikt forhold uansett vil kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet.  

 

Et slikt forhold vil dermed kunne få store konsekvenser for læreren. Du må også huske på at det er en grunn til at reglen i straffeloven §193 og skolens regler finnes. Straffeloven § 193 er laget for å beskytte personer mot å bli utnyttet. Hvorvidt man blir utnyttet kan ofte være vanskelig å se når man selv er involvert i et slikt forhold. Det finnes imidlertid også andre grunner for at et lærer-elev forhold kan være problematisk, også dersom det ikke dreier seg om utnytting.

Med vennlig hilsen

 

Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd