Hopp til hovedinnholdet

Ble tatt med falsk legitimasjon på byen - hva skjer nå?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei, har ei venninne som ble tatt på byen i helga med falsk leg(hun hadde skrapet sitt eget utgåtte bankkort og prøvde å komme inn på en 20-års plass)Hun kom inn, betale inngang, og ble deretter(kun to minutter etterpå) tatt på bakrommet hos klubben og de beslagla hennes forfalskede legitimasjon. Politiet ble ikke innblandet på stedet, hun har heller ikke skrevet under på noen form for papirer (ble heller ikke spurt om det). Hun fikk beskjed om at hvis hun gikk uten problemer ville ikke dette få videre følger. Hun spurte om de kunne klippe legitimasjonen i to, og deretter gi den tilbake til henne, noe de ikke ville gjøre, og ba henne igjen om å gå. Mine spørsmål er derfor: 1. Har vekterne lov til å beslaglegge leg? (Trodde kun politi og tollere hadde denne utgivende makten? Vekterne har vell kun lov til å holde personen der til politiet kommer?) 2. Skulle de likevel bestemme seg for å anmelde forholdene, har de en sak mot venninnen min? (Hun fortale at politibilen var 10 meter unna, det hadde ikke vært noe problem for de å anmelde forholdene på stedet, noe som kanskje svekker deres en evt anmeldelse?) 3. Vil du anbefale venninnen min selv å kontakte konfliktrådet for å vise at hun ønsker å ta ansvar for sine handlinger? Vil hun da evt kun slippe med bot? 4. Hvordan straff kan hun få? Verste mulige straff, og hva trur du vil bli straffen i dette tilfellet? Vil dette hindre evtuelle studier innenfor Europa? (man må vell søke studentvisum?) 5. Vil du anbefale henne å melde leggen mistet hos banken hennes? 6. Vil du anbefale at hun går til den aktuelle klubben og ber om å få tilbake legen sin? Beklager mange spørsmål, men venninnen er veldig ute av seg, og hun ønsker bare å få bekreftet hvilke realiteter hun kan forholde seg til. Håper på svar så fort som mulig! (hun sover ikke om natten stakkar)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Vektere har ikke større rettigheter til å utøve makt enn det du og jeg har. Dette følger av vaktvirksomhetsloven § 12. I vaktvirksomhetsloven

§ 12 er det vist til straffeloven § 48 (som gjelder nødverge - dvs at en vekter som blir angrepet har lov til å forsvare seg for å avverge angrepet), og det er vist til straffeprosessloven § 176. Straffeprosessloven § 176 sier at "Når det er fare ved opphold, kan politimann foreta pågripelse uten beslutning av retten eller av påtalemyndigheten. Det samme gjelder enhver annen dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor. Den som uten å høre til politiet har foretatt en pågripelse, skal straks overgi den pågrepne til politiet." 

 

Som du ser sier straffeprosessloven § 176 ingenting om at vektere har lov til å beslagge legitimasjon eller andre ting. Dette er derfor noe de ikke hadde lov til å gjøre. På den andre siden kunne de nok ha pågrepet venninnen din og tilkalt politiet, i og med at hun ikke avsto fra den straffbare virksomhet (hun gikk inn på utestedet med falsk legitimasjon), jf. straffeprosessloven § 173.

 

Hvis forholdet blir anmeldt kan det tenkes at det blir en sak mot venninnen din. Om dette faktisk vil skje eller ikke kan ikke jeg svare på, det kommer jo for det første an på om hun blir anmeldt og deretter kommer det an på hvordan politiet vurderer saken. Blir det en sak vil jeg anta at hun får en bot, men hun risikerer ifølge straffeloven

§ 372 i verste fall fengsel inntil 5 måneder. Men er hun tidligere ustraffet får hun neppe fengselsstraff for dette forholdet. 

 

Hvis forholdet blir anmeldt til politiet kan venninnen din spørre politiet om saken kan overføres til konfliktrådet, men at den blir overført dit er avhengig av at utestedet samtykker til det, og at politiet finner at saken er egnet for behandling i konfliktrådet. 

 

Om dette er et forhold som kan hindre studieopphold eller ikke må undersøkes med de ulike lands ambassader. Det er myndighetene i de ulike landene som avgjør om man får visum eller ikke.

 

Hadde jeg vært venninnen din ville jeg ha ringt banken umiddelbart og bedt dem sperre kortet slik at det ikke kan brukes. Jeg ville også ha kontaktet utestedet på nytt og bedt om å få tilbake bankkortet. Hvis de nekter kan hun be dem om å redegjøre for hvilken lovhjemmel de mener de har for å kunne inndra bankkortet hennes.  

 

Du kan lese mer om konsekvensene av å bruke falsk legitimasjon i artiklene du finner nedenfor.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Falsk legitimasjon

Gutt skjuler seg bak en falsk bart (colourbox.com)

Å bruke falsk legitimasjon er ikke å anbefale, uansett hva årsaken er til at du lar deg friste. Du kan få bot, og så kan det havne på "rullebladet" ditt.

Les mer

- Bruker falsk legitimasjon på utesteder

Jente viser bankort (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt på byen med en annen sin legitimasjon? Politiet var innblandet.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd