Hopp til hovedinnholdet

Adgang til å filme på offentlig sted, politiets rett til å sette grenser.

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Det er lov å filme på offentlige steder. Men hvor er offentlige steder? Er kafeer "privat", kan politiet stoppe meg og be om ID/be meg om å slutte å filme på trikken? På offentlige steder, har vi lov til å filme politiet? En venn av meg ble stoppet mens han filmet ute i gatene i Oslo og politiet tvang ham til å slå av kameraet. Er dette riktig?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det stemmer at det er lov å filme på offentlig sted slik som du sier. Før jeg svarer på de andre spørsmålene dine, vil jeg gi litt kort info om hva det vil si at det er tillat å filme på offentlig sted.

Loven setter grenser for hvordan det er lov å filme på offentlig sted. I åndsverklovens § 45 c fremgår det at filmer og bilder som avbilder en person, i utgangspunktet, ikke kan gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den som er avbildet. Det finnes imidlertid noen unntak i loven som likevel fører til at man i visse tilfeller kan gjengi film/foto offentlig. Du kan lese mer om dette i ådsverklovens § 45 c. Unntakene åpner for at du for eksempel gjerne kan stille deg opp på toppen av Karl Johan den 17. mai å ta et oversiktsbilde, og så gjengi dette offentlig. På den andre siden har du ikke lov til å gjengi det offentlig hvis du stiller deg opp på trikken og tar bilder av enkeltpersoner på trikken for å gjengi disse offentlig.

Selv om en kafé er å anse som et offentlig sted, er den fremdeles privat eiendom. Du kan dermed ikke regne med å kunne troppe opp på en kafé og regne med å kunne bruke denne som filmlokale med gjestene i lokalet som statister, uten å ha bed om tillatelse til dette både fra gjestene og de som eier kaféen.

Du lurer på hva som er et "offentlig sted" og om en kafé eller en trikk kan ansees som offentlig sted. Begge disse stedene kan anses som offentlig sted, da «offentlig sted» er «et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller er alminnelig beferdet».

Du lurer på om politiet kan be deg om å stoppe å filme og be deg om legitimasjon dersom du filmer på trikken. Politiet kan alltid be deg om å legitimere deg selv og du er pliktig å gjøre det du kan for å legitimere deg for dem når de ber om dette, jf. politiloven § 8.  Politiet er gitt vide fullmakter for å opprettholde ro og orden i politiloven § 7, og kan blant annet be deg om å slutte å filme på offentlig sted, feks hvis du forstyrrer dem i deres arbeid. Dersom du ikke følger politiets pålegg, kan de ta deg med til politistasjonen i inntil 4 timer i medhold av politilovens § 8.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett