Hopp til hovedinnholdet

Hva kan en vekter gjøre?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har lest meg opp på diverse lover og regler relatert til vakvirksomhet o.l. fordi jeg vurderer å bli vekter selv. Siden det finnes mange forskjellige scenarioer har det da dannet seg en rekke spørsmål. Case 1: En offentlig fotball-bane stenger kl23 og en gjeng ungdommer oppholder seg fortsatt på den. Vektere ankommer plassen men ungdommene nekter å forlate. Alle er over den kriminelle lavlader. Må vekterne da tilkalle politiet siden eiers rett ikke gir hjemmel til bruk av makt (før 2017)? Case 2: En bråkmaker nekter å forlate ett utested etter forespørsel fra vekter/dørvakt. Må de tilkalle politiet for å få fjernet personen? Kan hende jeg stiller flere spørsmål senere.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Lov om vaktvirksomhet regulerer vekters adgang til å bruke fysisk makt. I § 12 står: Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 48 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170 a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.

Straffeprosessloven § 176 gir alle inkludert vektere tillatelse til å gripe inn dersom det er fare ved opphold og den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor (borgerarrest). Vekteren må da ta kontakt med politiet og her er ordlyden i bestemmelsen at man "straks skal overgi den pågrepne til politiet."

I utgangspunktet kan ikke vektere bruke andre maktmidler enn det enhver annen sivil person kan. I praksis vil det si at en vekter kan stanse og holde fast en forbryter som tas på fersken, men at han eller hun straks skal tilkalle politi. En vekter kan ikke bruke mer makt enn det som er nødvendig for å holde personen tilbake.

Straffeprosessloven tillater borgerarrest når lovbruddet har en strafferamme over seks måneders fengsel dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor. I tillegg gir nødvergeparagrafen i straffeloven en som blir angrepet rett til å forsvare seg selv.

Om en vekter kan gripe inn i situasjonen du beskriver ovenfor vil avhenge av situasjonen. I de fleste slike tilfeller vil jeg tro at det er mer hensiktsmessig at vekteren ringer politiet dersom det er slik at ungdommene må fjerne seg fra stedet. En vekter kan ikke bruke makt overfor en person på et utested. De må da be om assistanse fra politiet.

Med vennlig hilsen

Juristen (www.ung.no)

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett