Hopp til hovedinnholdet

Har legen taushetsplikt?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hei! En venn lurer på om han kan stole på fastlegen sin. Det handler om taushetsplikten til fastlegen. Tidligere har vi fått vite at vi skal alltid være åpne med legen om bruk av rusmidler. Men etter en artikkel der en 19 åring har blitt fratatt førerkort pga hun snakket om rusbruken sin med en psykolog (link nederst) har vi begynt å tvile. Hvordan fungerer taushetsplikten, og i hvilke situasjoner vil legen sladre til polisen? Håper dere kan hjelpe:) Vil jo helst gi mest mulig info til legen, men vil ikke ha dritt på rullebladet heller... Artikkelen: http://www.dagbladet.no/2014/03/26/nyheter/forerkortbeslag/trafikk_and_bil/trafikk/32477309/

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Legen har fullstendig taushetsplikt for alle forhold legen får rede på i pasientkontakten, inkl. opplysninger om narkotikamisbruk. Taushetsplikten er regulert i pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og barneloven.

I helsepersonelloven § 21 står det: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

De eneste unntakene fra taushetsplikten er hvis legen får høre om alvorlige forbrytelser som kan komme til å skje, ikke ting som har skjedd allerede, jf. helsepersonelloven § 31. Og med "alvorlig" menes i denne forbindelse "med fare for liv og helse". Eksempel på dette er hvis en lege blir fortalt av en pasient at han/hun tenker å ta livet av en person, da bør legen legge taushetsplikten til side, og andre juridiske bestemmelse "overstyrer" taushetsplikten. Tilsvarende i barnevernsrelaterte saker, hvis legen får mistanke om at et barn lider overlast, SKAL legen melde ifra til barnevernet som så skal undersøke saken videre.

Ellers er taushetsplikten 100%. Om en lege får rede på at en pasient misbruker narkotika, hvilket enhver lege forøvrig ofte får rede på, er det en absolutt utenkelighet at legen skulle "tyste" til politiet om dette, slik du nevner.

Jeg har lest artikkelen som du sendte meg link til, og i den forbindelse vil jeg bare si at det kan være mye i den saken som ikke er tatt med i artikkelen. Helsedirektoratet kan heller ikke gå ut i media å kommentere enkeltsaker, nettopp på grunn av at de også har taushetsplikt.

Denne bekymringen er derfor helt grunnløs, systemet skal ikke fungere slik. Et av de viktigste formål med taushetsplikten, er at alle og enhver skal kunne oppsøke og få legehjelp når de trenger det, uavhengig av om det man driver med ellers er innenfor eller utenfor lovverket.

Med vennlig hilsen

Juristen (www.ung.no)

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett