Hopp til hovedinnholdet

Hvilke konsekvenser er det ved at en person under 25 år, kjører en bil som er forsikret for personer over 25 år?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei, hvilke konsekvenser er det ved at en person under 25 år, kjører en bil som er forsikret for personer over 25 år? Kan man bli straffet for dette, hvis man for eksempel blir stoppet av politiet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Dette spørsmålet handler om forsikring, og ikke om bot/straff fra politiet.

I Norge er det pålagt ved lov å ha ansvarsforsikring på alle biler som er registrert. For at en bil skal være lovlig å kjøre må den være registrert, og man må da også ha en ansvarsforsikring på bilen. Ansvarsforsikringen dekker skader på personer eller eiendom. Forsikringen gjelder for den som står i forsikringsbeviset, og for andre rettmessige brukere/fører av bilen.

Noen forsikringsselskaper tilbyr rabatt hvis man avtaler at bilen ikke skal brukes av personer under 23 år. Det er den som eier bilen som har ansvaret for å sørge for at den man låner bort bilen til både har gyldig førerkort, og at forsikringen er gyldig.

Hvis du låner bilen til noen som har avtalt med forsikringsselskapet at de ikke skal låne bort bilen til noen under 23 år, og det skjer en ulykke, vil forsikringsselskapet kunne kreve regress av bilens eier. Det betyr at de vil utbetale erstatning til den som har blitt skadet, men så vil de snu seg mot eieren av bilen og kreve at han/hun dekker hele eller deler av erstatningen selv.

Det kan altså få store konsekvenser for eieren av bilen om han/hun låner bort bilen til noen som ikke oppfyller vilkårene i ansvarsforsikringen.

Hvis du låner bilen selv om det er i strid med vilkårene i ansvarsforsikringen og havner i en ulykke, vil du ikke bli straffet for å ha brutt forsikringsvilkårene, men du kan bli straffet hvis du har vært uaktsom og har brutt vegtrafikklovens regler.  

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett