Hopp til hovedinnholdet

Har gått på sosialen i 4 år. Hver mnd har de krevd kontoutskrift. Har de rett til det?

Jente 20 år
 

Spørsmål
Hei!

Jeg har nå gått på sosialen i 4 år sammenhengende og er over 18 år. Hver mnd har sosialen krevd å få kontoutskrift fra kontoene mine. Det vil si at jeg har levert inn kontoutskrifter 12 ganger pr år i 4 sammenhengende år. Jeg er i tiltak fra NAV og får individtønad. Sosialen har fått brev om dette og hvor lenge i tiltak jeg skal være. Ved siden av individstønaden får jeg supplerende husleie, som da individstønad ikke har mulighet til å dekke.
Har sosialkontoret rett til å kreve kontoutskrifter hver eneste mnd fra meg når dem vet at jeg er skal være så og så lenge i tiltak og at jeg får så og så mye penger fra Nav?
Dem skriver at om jeg ikke leverer kontoutskrift så får jeg avslag på søknad om støtte til husleie. Men det skal da vel ikke være sånn at man må levere kontoutskrift pr mnd i 4 år for å få støtte hver eneste gang?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Sosialkontoret kan ikke uten videre kreve å få fremlagt dine kontoutskrifter. Men dersom de trenger opplysninger fra deg, skal de gjøre det klart hvilke konkrete opplysninger det er behov for (for eksempel om dine inntekter), og hvorfor (for å se om du har rett til sosialhjelp). Hvis du ikke kan skaffe disse opplysningene på annen måte enn ved å gi dem kontoutskrift, kan du stryke over (sladde) det som de ikke har noe med. Dette følger av personvernloven.

Hilsen Juristen, Ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett


Quiz: Hva vet du om ekteskap?

Hva er straffen for å tvinge noen til å inngå ekteskap?