Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om utregning av arbeidsavklaringspenger fra NAV

Jente 20 år
 

Spørsmål

Jeg har et spm ang arbeidsavklaringspenger. Jeg tjente 450.000 i året før jeg ble syk i slutten av september. De tre siste årene før jeg ble syk var jeg student og hadde deltidstilling. Nå beregner de arbeidsavklaringspengene fra de 3 siste årene jeg ble syk eller kalenderåret før jeg ble syk( var student da også) 2016, 2015, 2014 Jeg skal da etter beregningen leve for under 10.000kr i mnd. Er det noen mulighet for at de kan beregne ut i fra året jeg ble syk 2017? Jeg er klar over at grunnlaget for arbeidsavklaringspenger fastsettes ut fra pensjonsgivende inntekt i kalenderåret forut for det tidspunktet arbeidsevnen ble nedsatt. men det står også at hensikten med grunnlaget for arbeidsavklaringspenger er at det i størst mulig grad skal tilsvare den inntekten medlemmet ville ha hatt på årsbasis ved arbeid hele året hvis han eller hun ikke fikk sin arbeidsevne nedsatt. Kan NAV ta en skjønnsmessig vurdering i slike tilfeller ? Jeg går ned 60% og ikke 34% som andre.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Det er klare regler for hvordan arbeidsavklaringspenger regnes ut.

AAP blir fastsatt på grunnlag av din pensjonsgivende inntekt i kalenderåret før arbeidsevnen din ble redusert med minst 50 prosent. For de aller fleste vil dette være kalenderåret før du ble sykmeldt.

Hvis gjennomsnittet av inntekten de tre siste årene gir et høyere grunnlag for å beregne ytelsen, vil NAV bruke disse tallene. Dette kalles beregningsgrunnlaget.

Vi velger det beste beregningsgrunnlaget av to alternative utregninger.

Vi forstår selvfølgelig at det føles urettferdig, siden det slår så kraftig ut på hvordan arbeidsavklaringspengene blir utregnet for deg.

Hvis du er spesielt interessert, så kan du lese mer om beregningen i rundskrivet til Folketrygdloven §11-19.

Ring oss gjerne på telefon 55 55 33 33, hvis du har flere spørsmål rundt dette.

Hilsen NAV i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett