Hopp til hovedinnholdet

Jeg har klaget på en parkeringsbot, hva skjer videre ?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei jeg er en student som bor i tromsø Jeg fikk en parkeringsbot for 28 dager siden for å ikke ha parkerings-kortet ikke plassert i frontruten det som er problemet mitt er at det er en lett motorsykkel som ikke har en front rute. det jeg gjordet da var å feste p-kortet bak på salen. jeg sendte klage umiddelbart til parkerings selskapet men har ikke fått svar fra de. Dette går ut over økonomien min med at jeg må betale 600 kr for å ikke ha gjort noe galt! Det jeg lurer på er at hvor lang tid må det ta før de svarer skal svare?

Besvart 25.10.2018 10:05
 

Svar
Hei

§ 44.Klage til virksomheten

Eier og fører kan klage ilagt kontrollsanksjon inn for virksomheten som har ilagt denne eller for den som behandler klagen i virksomhetens navn. Påførte kostnader ved fjerning av motorvogn kan klages inn for virksomheten som har fjernet eller fått fjernet motorvognen.

Virksomheten kan ikke kreve betaling fra klager for å behandle klagen.

Fristen for å klage er tre uker etter ileggelse av kontrollsanksjon eller fjerning av motorvogn. Fristen beregnes i samsvar med forvaltningsloven § 29 og § 30.

Virksomheten skal forberede saken i samsvar med forvaltningsloven § 33. Alle klager skal realitetsbehandles. Virksomhetens avgjørelse skal begrunnes samtidig med at avgjørelsen fattes. Begrunnelsen skal inneholde det rettslige og faktiske grunnlaget for sanksjonen og for øvrig utformes i samsvar med forvaltningsloven § 25 så langt denne passer.

Dersom virksomheten ikke gir klager fullt medhold skal det i avgjørelsen opplyses om adgangen til å klage saken inn for parkeringsklagenemnda og fristene for dette.

 


Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett