Hopp til hovedinnholdet

Besøksforbud

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei, jeg lurte litt på hva som må til for å få et besøksforbud mot noen? Ei jeg kjenner har en voldelig x-kjæreste, og så vidt jeg forstod på henne så måtte det være en dom mot personen det dreier seg om før man kan få besøksforbud mot dem. Stemmer dette? For det setter jo henne i en veldig vanskelig situasjon. Havner besøksforbud på rullebladet? Og er besøksforbud gjensidig? Altså, om man har besøksforbud mot noen, men selv oppsøker den man har besøksforbud mot, kan man selv få problemer med politiet? Er litt usikker på hvordan besøksforbud fungerer i praksis. Hilsen Nysgjerrig

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Reglene om besøksforbud finnes i straffeprosessloven kap 17a. Det fremgår av straffeprosessloven § 222a at påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person vil:

- begå en straffbar handling

- forfølge en annen person

- på annet vis krenke en annens fred

 

Det trenger dermed ikke å foreligge dom før en person ilegges besøksforbud. Et besøksforbud kan gå ut på forbud mot å oppholde seg på et bestemt sted eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte den personen besøksforbudet retter seg mot.

 

Et besøksforbud vil ikke vises på den vanlige politiattesten etter at besøksforbudet ikke lenger gjelder, men det finnes en uttømmende politiattest som viser alle lovbrudd man er blitt straffet for i løpet av livet, uavhengig av hvor lang tid som er gått siden lovbruddet skjedde.
Du kan lese mer om hvem som kan kreve hvilke typer politiattest, her.

 

Et besøksforbud skal bidra til å hindre straffbare handlinger, så dersom en person har sørget for at en annen person har fått besøksforbud må man også selv holde seg borte fra denne personen.

 

Og til slutt er det viktig å si at din venninne gjør lurt i å kontakte politiet, for å få mer informasjon om dette. Jeg anbefaler at hun ringer politiet (tlf 02800) eller stikker innom nærmeste politistasjon, forklarer sin situasjon, og slik kan hun få råd om hva hun kan gjøre for å beskytte seg selv, og informasjon om hvordan besøksforbud fungerer i praksis.

 

Politiet prioriterer voldssaker, og på politiet sine nettsider (www.politi.no) kan du lese mer om hva de gjør i slike saker.

Der står det blant annet:

"Politiet vil vurdere beskyttelsestiltak, som for eksempel voldsalarm, besøksforbud, særlig skjerming av personopplysninger eller andre sikringstiltak. Politiet kan gi informasjon, råd og veiledning og bidra til at voldsofre og utøvere av vold får kontakt med helse- og sosialetaten, familievernkontor, barnevern, krisesentre, behandlingstilbud, advokat, rådgivningskontor for kriminalitetsofre eller andre som kan yte hjelp og bidra i det voldsforebyggende arbeidet."

 

Håper dette svaret var til nytte for deg!

 

Hilsen

 

Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(Kommentaren blir synlig ved redaksjonens godkjenning. HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett