Hopp til hovedinnholdet

Når kan politiet foreta en razzia?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

hei.. jeg bare lurer på om politiet trenger ransakelseordre får å ta en razzia? har lest litt om det men det står bare at hvis politiet har mistanker osv osv så kan dem gå inn i leiligheten. men nå har det seg sånn at jeg har et helt plett fritt rulleblad å våkner opp av at 2 politifolk har gått rett inn uten ransakelseordre å bare står å skriker noe om " muntlig ransakelseordre" men hvor mye skal til får å få en sånn? ser jo ut som dem kan gjøre det når dem vil hos hvem dem vil siden dem kan jo ikke ha så mye mistanke til en uten rulleblad?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Om politiet kan foreta en ransaking eller ikke har ingenting med om man har noe på rullebladet eller ikke å gjøre. Du kan være mistenkt for å ha begått et lovbrudd uten at du tidligere er straffet.

 

Det avgjørende for om politiet kan foreta en ransaking er, som du er inne på, om politiet har skjellig grunn til mistanke. Dette betyr veldig enkelt forklart at det må være forhold som medfører at det er mer sannsynlig at du har begått et lovbrudd enn at du ikke har gjort det. 

 

Reglene for når politiet kan foreta en ransaking finner du i straffeprosessloven kapittel 15. Du kan lese disse reglene her.

 

Utgangspunktet er at uten skriftlig samtykke fra deg kan politiet foreta ransaking bare hvis en domstol har besluttet det. Men det er noen unntak fra dette. For det første kan en politiadvokat eller statsadvokat treffe beslutning om at det skal foretas ransaking i tilfeller der det er fare ved opphold, altså i situasjoner der det haster å få gjennomført ransakingen slik at man ikke mister bevis og lignende. Dette fremgår av straffeprosessloven § 197. Som du ser kan politiet i noen tilfelle få en muntlig beslutning om at det kan gjennomføres en ransaking, men da skal den "snarest mulig nedtegnes." Vilkåret for å få en muntlig beslutning er som nevnt at det må være skjellig grunn til mistanke og det må være "fare ved opphold".

 

Videre kan politiet selv beslutte å foreta ransaking hvis de treffer den mistenkte på fersk gjerning eller ferske spor, eller når det er mistanke om at det er begått et lovbrudd som kan gi fengselsstraff, og det er fare for at formålet med ransakingen vil bli ødelagt om man venter. Disse reglene finner du i straffeprosessloven § 198

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett