Hopp til hovedinnholdet

Sperrefrist førerkort

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei, Gutt 17, kjørte bil uten lappen, ble stoppet i kontroll. Kjørte 60 i 50 sona. Hva kan jeg forvente i bot? Hva kan jeg forvente i sperrefrist? I følge vegtrafikkloven § 24a så kan brudd på reglene også medføre sperrefrist (utsettelse) av muligheten til å ta førerprøven og få sertifikat. Den som har kjørt motorvogn uten å ha førerkort for den aktuelle motorvognklassen, kan ikke få en slik førerrett før 6 måneder etter at den ulovlige kjøringen fant sted. Er personen yngre enn minstealderen for en slik førerrett, løper sperrefristen til det er gått 6 måneder etter at han oppnådde minstealderen. I ditt tilfelle betyr dette at om du blir tatt for å kjøre bil før du fyller 18 år, får du 6 måneders utsettelse på førerkort for denne type kjøretøy. Betyr dette at jeg får sperrefrist for B (Bil) Men kan kjøre opp til A2? Det er verdt å merke seg at politiet beslagla førerkortet mitt, men etter at jeg skrev under og forklarte situasjonen så fikk jeg tilbake førerkortet mitt, som har klasse A1 og M. Siste spørsmål. Siden jeg er under 18 studerer almenfaglig, så passer en bot på 10.000 svært dårlig inn i min økonomi. Lettere sagt jeg har ikke sjanse til å betale den. Har jeg mulighet for alternative sanksjoner eller straff? eventuelt nedbetalingsplan eller betalingsutsettelse? Får feks feriepenger og igjen på skatten på rundt 10.000 til sommeren. Når kan jeg forvente å få respons fra politiet, evt bot?? Hadde satt pris på om alle spørsmålene ble grundig besvart hadde vært veldig hjelpsomt finner ingenting om det på nettet. Takker for svar!:D

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Det er rett som du sier, at sperrefrist på førerkort reguleres av veitrafikkloven § 24 b. Bestemmelsen lyder som følger:

  Den som har kjørt motorvogn uten å ha førerett for den aktuelle førerkortklassen, kan ikke få slik førerett første gang før det er gått 6 måneder siden den ulovlige kjøringen fant sted. Er han yngre enn den lovlige minstealderen for slik førerett, løper sperrefristen til det er gått 6 måneder fra den dagen han oppnår minstealderen. Er det voldt større skade ved kjøringen, skal sperrefristen etter første og andre punktum være ett år. Tilsvarende gjelder også for den som ulovlig endrer maksimal hastighet eller ytelse i motorvogn i strid med § 13 femte ledd.

 

Som det fremgår av bestemmelsen vil sperrefristen for førerrett til motorvogn for deg være 6 måneder fra den dagen du fyller 18 år. Bestemmelsen gjelder den som ikke har førerrett for en motorvogn. Hvis du allerede har førerrett til klasse A1 og M vil ikke sperrefristen ramme disse klassene. Såvidt jeg vet er minstealderen for klasse A2 18 år, og sperrefristen vil da gjelde på samme måte for denne klassen, altså 6 måneder fra du fyller 18 år.

 

Jeg kan dessverre ikke svare når du kan vente å få beskjed om hvor stor bot du får eller hvor stor selve boten er. For informasjon om dette må du ta kontakt med politiet.

 

For nærmere informasjon om hva som vil skje hvis du ikke kan betale boten din må du ta kontakt med statens innkrevingssentral.

 

Se også artikkelen nedenfor.

 

Med vennlig hilsen

Juristen (www.ung.no)

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Kjører bil uten å ha lappen

Trafikk i Oslo (foto: ung.no)

Vi skulle hjem fra fest, men han som eide bilen hadde drukket, og ingen av oss andre hadde lappen. Siden jeg har øvelseskjørt masse tok jeg på meg å kjøre ham og de andre hjem. Hva er straffen for å kjøre uten lappen?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett