Hopp til hovedinnholdet

Læreren vår publiserer filmer vi lager på medielinja på nettet. Det har han vel ikke lov til?

 

Spørsmål
Jeg er ei jente på 17 som går andre året på medier og kommunikasjon. Vi har fått ny kontaktlærer i år.
I de siste ukene har vi hatt som oppgave og intervjue noen og ta bilder, og sette dette sammen til en bildefilm. Det læreren vår gjør etter sånne innleveringer, er at han publiserer alt på nettet! Dette liker jeg ikke. Alle som vil kan jo se alt det jeg har gjort og at det er JEG som har laget det! Det er noen ganger jeg er fornøyd med resultatet, og andre ganger ikke, men uansett om jeg er fornøyd eller ei, så vil jeg ikke at dette skal bli publisert på nettet! Det samme gjorde han med en dokumentar film jeg lagde, han bare legger det ut på nettet så alle kan se det. Han sier: "Jeg vil at alt dere lager skal bli publisert på nettet, så alle kan få se hva dere har laget. Så det er viktig dere har rettigheter på musikk osv"
Har han virkelig rett til dette? Han gjør det med alle i klassen, og det er flere som ikke liker det. Det er jo MITT arbeid, hvis jeg sier til han at jeg ikke vil han skal legge det ut, skal ikke han høre på meg da? Eller har han bare rett til å legge sånt ut? =S
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Utgangspunktet etter åndsverkloven § 1 er at den som skaper et åndsverk har opphavsrett til det. Med åndsverk menes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og form, for eksempel filmverk, se lovens § 1 første ledd nr. 5.

Denne opphavsretten oppstår samtidig med verket, og det kreves ingen registrering eller andre formaliteter. Opphavsretten gir etter § 2 enerett til å råde over åndsverket, noe som i hovedsak innebærer to ting; kopiering og tilgjengeliggjøring for allmennheten. Disse handlingene er forbeholdt opphavsmannen (i dette tilfellet deg), og det gis i denne lov et vern mot at andre foretar disse handlingene uten samtykke fra opphavsmannen.

Din kontaktlærer må altså innhente samtykke fra dere før han publiserer filmene deres på nettet. Slik du forklarer situasjonen, fremstå ikke hans praksis å være i overensstemmelse med åndsverksloven.

Etter lovens § 54, straffes den som forsettlig eller uaktsom bryter denne loven, med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Film og TV
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om film og tv


Quiz: Hva vet du om pubertet?

Når er det vanligst å forelske seg første gang