Hopp til hovedinnholdet
 

Spørsmål
Hva er klinisk sosionom?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet". Som sosionomer jobber man både innen offentlig og privat sektor i alle deler av helse- og sosialvesenet;

- sosialkontor
- pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT)
- med barnevern, psykiatri, familievern, rusbehandling, eldreomsorg
- på sykehus, i skolen eller i fengsel


Mulighetene er mange og problemer og utfordringer er en del av hverdagen.

Sosionomens kompetanse er også etterspurt i personalarbeid, i offentlige og private organisasjoner, i utrednings- og utviklingsarbeid og i ulike lederfunksjoner.

Som sosionomer arbeider man med sosiale problemer, i spenningsfeltet mellom individ og samfunn. Sosialt arbeid har som mål å forebygge, redusere og løse problemer av materiell, sosial og psykisk art i nært samarbeid med den som søker hjelp. En viktig oppgave er å sørge for at utsatte grupper får ivaretatt sine rettigheter og dekket nødvendige behov.

Som sosionom er du både rådgiver, formidler, megler, saksbehandler og behandler. Du samarbeider både direkte med den som søker hjelp og med ulike deler av hjelpeapparatet.

Som sosionom arbeider man for endring av forhold i samfunnet som ikke tjener interessene til utsatte grupper. Sosionomen fungerer samtidig som samfunnets kontrollinstans; Når barn ikke får tilstrekkelig omsorg, eller når voksne ikke kan ta vare på seg selv, kan det være sosionomens oppgave å foreslå tvangstiltak. Man arbeider således ofte i konfliktfylte situasjoner og bistår i bearbeiding av livskriser og traumer.

Man arbeider ofte i tverrfaglige team med andre yrkesgrupper. I det tverrfaglige arbeidet er sosionomens særlige kompetanse å hjelpe den enkelte i forhold til sine omgivelser. Det handler om hjelp til å forstå sammenhenger og skape mening i en vanskelig hverdag.
Samarbeid med pårørende er viktig for å mobilisere ressurser og legge til rette hjelpetiltak som er tilpasset den enkeltes behov
Mange sosionomer går videre i utdanningssystemet og bygger på grunnutdanningen med videreutdanning i barnevern, psykiatri, familieterapi, rusmiddelarbeid, gruppemetoder eller ledelse, administrasjon og planlegging.

Klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri foregår ved landets 4 regionsentra for barne- og ungdompsykiatri. De fleste andre videreutdanningene er knyttet til høgskolene.

Masterstudier tilbys ved de fleste høgskoler og man kan ta doktorgrad.

Klinisk godkjenning sosionom med spesialkompetanse eller godkjenning som faglig veileder:
FO, seksjonenen for sosionomene, har godkjenningsordning for klinisk sosionom, sosionom med spesialkompetanse og for faglige veiledere. Godkjenningskriteriene er tilgjengelig på forbundets web-sider eller de kan fås ved å kontakte forbundskontoret eller en av fylkesavdelingene. (Se lenker nedenfor).

Barne- og ungdomspsykiatri, familieterapi, psykiatrisk helsearbeid, arbeid med rusmiddelproblematikk og gruppemetode i sosial- og helsesektoren er godkjente områder for klinisk kompetanse. For å kunne bli godkjent som klinisk sosionom er det en forutsetning at en teoretisk videreutdanning kombineres med veiledet praksis

Kilde: www.jobbfeber.no

Vennlig hilsen helsesøster


Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Psykisk / følelser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om psykisk / følelser


Quiz: Hva vet du om pubertet?

Hvorfor lukter det mer svette i puberteten