Hopp til hovedinnholdet

Hva er det farligste stoffet i tobakk?

Jente 13 år
 

Spørsmål

Hva er det farligste stoffet i tobakk

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du lurer på hvilke stoff som er det farligste i tobakk. Det er vanskelig å plukke ut ett stoff som kan betegnes som det farligste, blant annet siden tobakk består av mange ulike helseskadelige stoffer som kan reagere med hverandre.

Tobakken, papiret og filteret i sigaretter inneholder tilsammen ca. 4000 forskjellige stoffer. Hundrevis av disse har en skadelig virkning på kroppen, og rundt 50 av dem er direkte kreftfremkallende. Tobakksindustrien må rapportere til myndighetene om innholdet i sine produkter. Her er en liste over de vanligste stoffene man får i seg når man røyker:

  • Ammoniak. Et etsende stoff som brukes blant annet i gjødsel. Bryter ned lungene og kan føre til alvorlige lungesykdommer.
  • Arsenikk. Giftstoff som ellers blir brukt i blant annet rottegift.
  • Cyanid. Fargeløs og svært dødelig gass. Det er denne tilsetningen som gir hodepine eller kvalme hos mennesker som røyker for første gang, eller som røyker svært mye over en kort periode.
  • Nikotin. Det viktigste virkningsstoffet i sigaretter, kan både virke beroligende og stimulerende. Nikotin er svært avhengighetsskapende. Undersøkelser viser at unge kan bli avhengige lettere enn voksne, og uten å røyke daglig. Avhengighet vil vise seg ved abstinenssymptomer som kvalme, svimmelhet, søvnforstyrrelser, uro, ubehag, nedstemthet når man slutter.
  • Karbonmonoksid (CO). Usynlig og luktfri gass. CO binder seg lettere til de røde blodcellene enn oksygen gjør og hindrer dermed transporten av oksygen rundt i kroppen. Når man røyker får man redusert oksygentilførsel til alle cellene i kroppen. Dette gjør at man kan føle seg tungpustet og slapp etter å ha røykt en sigarett. I tillegg gjør CO at blodet blir tykkere, noe som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som for eksempel hjerteinfarkt og hjerneslag.
  • Tjære. Et av de andre hovedstoffene i røyken. Satt til for å få nikotinen mer effektivt inn i lungene. Det er tjæren i sigarettene som er hovedårsaken til hjerte- kreft- og lungesykdommer som hvert år dreper 7500 mennesker i Norge.
  • Nikkel og bly. Tungmetaller som øker sjansen for lungeinfeksjoner og kan være skadelige for en rekke indre organer.

 

Her følger en lenke til en qiuz om tilsettingsstoffer i røyk:

www.helsedirektoratet.no/sites/fristed/aktivitet/giftstoffer-i-royk-og-snus/Sider/giftstoffer-i-royk.aspx

 

Hvis du ønsker å snakke med noen om tobakk, er du velkommen til å ringe Røyketelefonen 800400 85. Det er gratis å ringe fra hustelefon. Hvis du ringer fra mobil, kan vi ringe deg tilbake. De som jobber på Røyketelefonen har taushetsplikt og du kan velge å være anonym.
Hilsen Røyketelefonen 800 400 85

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Tobakk
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tobakk