Hopp til hovedinnholdet

Hvor farlig er det å røyke sigarer?

Gutt 18 år
 

Spørsmål
Hei, jeg lurer på om hvor farlig sigarer er, for man inhalerrer det ikke og det er noe man ikke røyker så mye som man gjør med annen tobakk?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei! Takk for at du skriver til oss. Du lurer på hvor farlig det er å røyke sigar. Sigarer er laget av tobakk, akkurat det samme som vanlige sigaretter. All bruk av tobakk kan være helseskadelig. Dette gjelder spesielt tobakk som røykes. Tobakk inneholder mange helseskadelige stoffer, flere av disse kan være kreftfremkallende. Når tobakk forbrennes dannes det flere skadelige stoffer og i tillegg kommer stoffene lett ned i lungene. Siden sigarer er laget av tobakk, inneholder de også det avhengighetsskapende stoffet nikotin. Dette betyr at det også er en viss fare for å bli avhengig av tobakk når man røyker sigarer. Ungdom blir lettere avhengige av nikotin enn voksne. Dessuten er unge mer sårbare for de skadelige stoffene i tobakksrøyk. Selv om man prøver å ikke inhalere røyken fra sigaren, kan man ikke hindre at en del av røyken likevel pustes inn. En del av røyken er dessuten ikke synlig og kan være vanskelig å unngå. Du kan lese mer om det å røyke av og til her: helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Royker-du-av-og-til/Risikabelt-%c3%a5-r%c3%b8yke-av-og-til.aspx Du kan også ringe Røyketelefonen på 800 400 85 hvis du har flere spørsmål. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt. Vennlig hilsen Røyketelefonen 800 400 85
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Tobakk
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tobakk