Hopp til hovedinnholdet

Hvilke skader kan man få ved bruk av tobakk?

 

Spørsmål
Hei! Jeg lurer bare på hvilke skader kan man få ved bruk av tobakk (snus og røyk)?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Du lurer på hvilke skader man kan få ved bruk av tobakk. For enkelhets skyld deler jeg svaret inn i helseskader ved bruk av røyk og helseskader ved bruk av snus.

Helseskader ved bruk av røyk:

 • Det er omtrent 4000 ulike stoffer i tobakksrøyk. Mer enn 50 av disse er kreftfremkallende. De ulike stoffene i tobakksrøyken skader kroppens celler og organer og fører til en rekke alvorlige helseskader og sykdommer. De viktigste er luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer.
 • Røyking kan redusere kvinners fruktbarhet og føre til impotens hos menn.
 • Hos kvinner som røyker i fruktbar alder, øker nedbrytningen av østrogen. Dette kan føre til beinskjørhet og tidligere overgangsalder. Hormonendringene fjerner også en del av kvinnenes naturlige beskyttelse mot hjerte- og karsykdom.
 • Røyking under svangerskapet øker risikoen for spontanabort, komplikasjoner i svangerskapet, dødfødsel og for tidlig fødsel. Barn av røykende mødre har gjennomsnittlig lavere fødselsvekt, større risiko for krybbedød og økt risiko for å utvikle astma.
 • Passiv røyking er spesielt farlig for barn. Forekomsten av luftveisinfeksjoner, astma og kroniske lungelidelser øker hos barn som jevnlig utsettes for passiv røyking. 10-36 prosent av alle mellomørebetennelser hos barn kan ses i sammenheng med passiv røyking i hjemmet. Flere studier tyder på at barn som jevnlig blir utsatt for passiv røyking, kan få økt risiko for lungesykdom og hjerte- og karsykdom senere i livet.
 • Røyking gir økt rynkedannelse i huden, nedsatt lukte- og smaksevne samt misfarging av tennene. Hår, hud og pust lukter røyk.

Omtrent halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet.

Studier viser at de som røyker daglig, i snitt dør ti år tidligere enn ikke-røykere. 25 prosent av dem som røyker daglig, mister 20-25 år av livet sitt i forhold til gjennomsnitts levealder for en ikke-røyker.

Dette er eksempler på helseskader ved bruk av røyk. Det gode er at når man slutter å røyke begynner kroppen umiddelbart å reparere skadene den har fått av tobakksrøyken. Hvor raskt forbedringene kommer avhenger av hvor mye og hvor lenge du har røykt. Jo tidligere man slutter, jo større er helsegevinstene!


Helseskader ved bruk av snus:

 • Snus virker irriterende på munnens slimhinne, og ved langvarig bruk oppstår det ofte en fordypning som kalles "snuslomme".
 • Skader på slimhinnen kan leges dersom man slutter å bruke snus.
 • Forandringer i slimhinnen kan være forstadier til munnhulekreft, men det råder usikkerhet om hvorvidt snus forårsaker munnhulekreft.
 • Langvarig bruk av snus kan føre til at tannkjøttet trekker seg tilbake i området der man legger inn prisen. Dette gir ekstra lange tannhalser og ising i tennene.
 • Bruk av snus kan føre til misfarging av tenner og tannhalser.
 • Når man legger inn en pris, stiger pulsen og blodtrykket og forblir høyt så lenge prisen holdes i munnen. Dette skyldes nikotinet i snusen. Bruk av snus øker risikoen for dødelig hjerteinfarkt.
 • En studie fra soldater i Norge viste at bruk av snus kan øke risikoen for skader ved fysisk trening. Dessuten leges skadene i vev og muskler saktere hos den som snuser.
 • En studie fra Sverige fant at bruk av snus under graviditet hadde sammenheng med økt risiko for fødsel før termin og svangerskapsforgiftning.
 • WHO og EU har klassifisert snus som kreftfremkallende. Bukspyttkjertelen er det mest utsatte organet.

Hvis du vil vite mer om røyk og snus kan du gå inn på www.tobakk.no. Du kan også ringe Røyketelefonen 800 400 85. Det er gratis fra fasttelefon og du kan være anonym. Hvis du ringer fra mobil, kan vi ringe deg opp igjen.

Hilsen Røyketelefonen 800 400 85
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Tobakk
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tobakk


Quiz: Hva vet du om rusmidler?

Hva blir egentlig Cannabisplanten mest brukt til?