Hopp til hovedinnholdet

Eksempel på rasistisk språkbruk?

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Eksempel på rasistisk språkbruk?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Generelt kan man si at rasistisk språkbruk er å offentlig fremsette en diskriminerende eller hatefull ytring overfor noen med en annen hudfarge eller etnisk opprinnelse. Straffelovens § 135a (rasismeparagrafen) sier "Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.

Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deresa) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,b) religion eller livssyn,c) homofile legning, leveform eller orientering, ellerd) nedsatte funksjonsevne."Det er få mennesker i Norge som er dømt etter den såkalte rasismeparagrafen, felles for dem er at de har uttrykt seg hatefullt. Det gjelder for eksempel Hoaassaken fra 1976, hvor lektor Hoaas ble dømt for rasisme. Han hadde i forkant blant annet framsatt offentlige påstander om at gasskamrene under andre verdenskrig var oppspinn, at de norske jødene burde isoleres, og at "rasefremmede" burde sendes ut av Norge.

I 1997 ble Hvit valgallianse og Jack Erik Kjuus dømt for følgende formulering: ”Alle adoptivbarn som bor i Norge, må steriliseres. Det samme gjelder dem som har inngått blandede parforhold. Alle fjernkulturelle innvandrere som er kommet til Norge etter 1960, skal tilbakesendes, hvis ikke må de tvangssteriliseres.” I 2006 ble og en dørvakt dømt for å ha nektet somaliere å komme inn på en klubb i Oslo.

I 2006 ble Tore Tvedt fra Vigrid dømt for følgende uttalelse i et intervju i VG: «Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut». 

I 2009 ble en 17-åring frifunnet for vold, men dømt for rasisme mot en iraner og dennes sønn. Retten fant det hevet over en hver tvil at Sørum-gutten ropte "heil Hitler" og "jævla utlendinger" til fornærmede og hans sønn. 

I desember 2014 ble en 25-åring dømt for å ha slått og ropt «hold kjeft, jævla pakkis» til en bussjåfør, Rasistisk språkbruk  regnes ofte som skjerpende, men det er sjelden noen blir dømt for dette uten at de også blir dømt for blant annet vold. I sivilsamfunnet kan man lettere få reaksjoner på rasistisk språkbruk uten at man er dømt i en rett. Blant annet finnes det eksempler på idrettsledere som blir utestengt fordi de har kommet med upassende kommentarer og tilrop og dermed ikke er gode forbilder.

Vennlig hilsen Antirasistisk senter i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva er rasisme?

Beskytter seg med å holde opp hånda (colourbox.com)

Rasisme er å rettferdiggjøre at man behandler noen dårligere fordi de har en annen hudfarge, religion, kommer fra et annet land eller har en annen etnisk opprinnelse.

Les mer

Disse organisasjonene jobber mot rasisme

Rasisme? Nei takk! (ung.no)

Ønsker du å jobbe for å begrense rasisme? Her er en oversikt over organisasjoner du kan engasjere deg i, og som gjerne vil ha din innsats!

Les mer

Rasisme på nettet

tastatur stopp rasisme (colourbox.com)

Hvor går grensen for hva man kan si på nett? Og er rasistiske utsagn på nettet ulovlig?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rasisme
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rasisme