Hopp til hovedinnholdet

hvorfor står ikke alt på den uttømmende politiattesten?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei! Har et spørsmål ang. uttømmende politiattest. Jeg søkte for en tid tilbake om uttømmende politiattest som skulle brukes for "Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk". Denne er å finne øverst på side 8, her: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2946.pdf Som det fremkommer er dette en uttømmende attest som ikke krever dokumentasjon fra arbeidsgiver for å få utlevert. Det er stusser over er at jeg fikk "intet å bemerke" når jeg har tidligere dommer på meg. Hadde det vært en vanlig attest hadde jeg forstått det, for de sakene jeg har på meg er ikke av alvorlig karakter og rundt 5 år gamle, men dette er altså en uttømmende attest der alt skal bli tatt med. Finnes det forskjellige typer uttømmende attester? Såvidt meg bekjent skulle ALT av tidligere domfellelser stå på en uttømmende politiattest, derfor stusser jeg iver at jeg fikk "intet å bemerke". når politiet søker meg opp. Ble bl.a. nektet førstegangstjeneste i forsvaret grunnet vandel.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det heter i politiregisterloven § 41 om uttømmende politiattester at det ikke skal anføres:

"a) overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a første og annet ledd, dersom vedkommende ikke har begått nye lovbrudd 2 år etter at det er inngått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan i konfliktrådet,

b) forenklet forelegg, og

c) reaksjon ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet og som ikke har begått alvorlig eller gjentatte lovbrudd, og som heller ikke har begått nye lovbrudd. Kongen gir i forskrift nærmere regler om blant annet hvor lenge lovbrudd begått i ung alder skal anmerkes på uttømmende politiattest og hva som skal anses som alvorlig og gjentatte lovbrudd."

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Disse yrkene og utdanningene krever politiattest

Politimann (colourbox.com)

Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Politi
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om politi