Hopp til hovedinnholdet

Hvordan løser jeg problemer med mobbing på jobben?

Jente 17 år
 

Spørsmål

hei. På arbeidsplassen min føler jeg meg mindre inkludert, og ofte nesten diskriminert. De jeg jobber med er ofte frekke, og sier nedlatende ting til meg. spesiellt en eldre kvinne. Hun kan finne på å "rakke" ned på utsende mitt og fortelle meg at jeg ser rar og mindre pen ut. Og gjør latter av måten jeg ser ut på, framfor andre. blandt annet kunder. Hun kommanderer meg hele tiden, og forteller meg hva jeg skal gjøre og kjefter på meg om jeg ikke gjør det fort nok. Flere kunder har merket hvordan jeg blir behandlet og har gitt meg tydelige blikk. Jeg merker at det går ut over psyken min og jeg har ikke lengere lyst og dra på jobb, når man ikke skal bli behandlet med respekt. Men samtidig er jeg sykt avhengig av jobben min, og liker virkelig og jobbe der utennom denne "mobbingen". Sist uke tok en kunde kontakt med skjefen min etter en episode der hun drev å ropte meg i ansiktet, men skjefen min tar ikke situasjonen alvorlig! han bare ler det bort, og vil ikke ta situasjonen seriøst.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk jf. kapittel 4 i arbeidsmiljøloven. Det vil si at arbeidet skal organiseres slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøloven § 4-3 omhandler spesifikt det psykososiale arbeidsmiljøet:

 

« § 4-3.Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

 

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

 

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

 

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.»Trakassering foreligger når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode. 

Samtidig er det slik at arbeidsgiver har en styringsrett som medfører at arbeidsgiver kan lede, fordele og kontrollere arbeidet. Det er viktig at leder benytter sine styringsverktøy på en akseptabel og saklig måte. Det er noe mer informasjon om dette på vår faktaside mobbing: når lederen er problemet

Generelt er det viktig å skille mellom mobbing/trakassering og det som kan defineres som «faglig/kontraktsmessig uenighet» eller lignende. Sistnevnte vil normalt ikke kunne defineres som mobbing, selv om det skulle få negative konsekvenser for arbeidstaker. Til sammenligning kan for eksempel oppsigelse eller usikkerhet/utrygghet rundt eget arbeidsforhold i forbindelse med eventuell (kommende) nedbemanning eller lignende også få negative konsekvenser for arbeidstaker. Dette vil i utgangspunktet likevel ikke kunne defineres som mobbing med mindre hensikten er nettopp å mobbe/trakassere arbeidstaker. 

Det er viktig at bedriften iverksetter tiltak slik at de i størst mulig grad fremmer et godt arbeidsmiljø, og tenker forebyggende. Det er også viktig at de har gjennomtenkt og fastsatt hvordan konflikter skal håndteres dersom de oppstår, dette gjelder så vel mobbing/trakassering som kontraktsmessige eller faglige konflikter. I alle tilfeller bør det være i arbeidsgivers ønske å oppklare usikkerheter som arbeidstakere har i forhold til sin arbeidssituasjon, og gi saklige begrunnelser i de tilfeller det skjer endringer i arbeidet. Slike rutiner skal knyttes opp til virksomhetens internkontroll-HMS. Her er det flere aktører som har sentrale roller, blant annet verneombud, tillitsvalgt og eventuelt bedriftshelsetjenesten. Les om rollene til de ulike aktørene her.

For mer informasjon se vår faktaside om mobbing og trakassering.

Om konflikter på arbeidsplassen kan du lese i denne publikasjonen.


Dersom det ikke fører frem å ta opp saken internt, og situasjonen fremstår som mobbing/trakassering, kan man melde sak inn for Arbeidstilsynet. 

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Diskriminering i arbeidslivet

Diskriminering på jobben (colourbox.com)

Det er flere lover som skal beskytte mot diskriminering i arbeidslivet – Likevel opplever mange usaklig forskjellsbehandling.

Les mer

Arbeidskontrakt og attest

Jente skriver kontakt (colourbox.com)

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb