Hopp til hovedinnholdet

Jeg ble påkjørt av en bil. Hvem har skylden?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei jeg ble på skjørt for 1 dag siden. Det var mørt å kveld det hadde Ståpet å regne for 1 time siden da det skjede. Det er ikke gangfelt der å det er en Bus lomme på begge sidene av veien går der vêr dag til å fra skolen men så ingen bil fra verken høyre eller venter så gikk over. hvar nesten over før bilen traf meg. Veien er godt belyst. Spørsmåle mit er hvem sin feil var det ifølge systeme. Hadde sort jakke

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Huff, dette hørtes skummelt ut. Håper det gikk bra med deg, og at du ikke fikk noen varige skader.

Du skriver ikke hva som er bakgrunnen for at du vil fastslå hvem som har skylden i påkjørselen. Dersom du ønsker å kreve erstatning for skade på deg selv eller dine eiendeler er dette regulert i bilansvarsloven.

Dersom en bil har påført deg eller noen av dine eiendeler skade, er bilens forsikringsselskap ansvarlig for å erstatte skaden, selv om bilføreren ikke skulle være skyld i skaden, se § 4. Det er du som må dokumentere skaden overfor forsikringsselskapet. Det er en fordel om du har vitner til hendelsen. Du bør også ta bilder av ødelagte eiendeler. Dersom du tror du er påført personskade, bør du snarest mulig ta kontakt med lege, silk at symptomer på skader blir dokumentert i legejournalen din. Du bør også ta vare på kvitteringer på alle eventuelle utgifter du har hatt som følge av påkjørselen.

Erstatningen kan falle bort eller settes ned dersom du blir ansett for å ha medvirket til påkjørselen ved å ha vært uaktsom, se § 7. Dette er en  vurdering som forsikringsselskapet (eller eventuelt domstolen) gjør, basert på de konkrete omstendighetene ved påkjørselsen. Det kan bli tillagt vekt at du gikk i veibanen i mørket, utenom fotgjengerfelt, med mørke klær (og kanskje uten refleks?). Det kan også være forhold på bilførerens side som gjør at du ikke kan sies å ha opptrådt uaktsomt. Et eksempel kan være om bilføreren kjørte altfor fort, slik at bilen kom uforholdsmessig brått på. Dette blir som sagt til syvende og sist opp til domstolen å vurdere ved utmåling av erstatning.

Dersom du ikke har fått skader som skal erstattes, men lurer på om føreren kan straffes, er dette regulert i vegtrafikkloven. I vegtrafikkloven § 3 finnes en generell plikt for alle til å opptre "hensynsfullt" og å "være aktpågivende og varsom" når man ferdes i trafikken. Hvis man ikke overholder dette aktsomhetskravet kan man straffes med bøter eller fengsel etter vegtrafikkloven § 31. 

Hvorvidt aktsomhetskravet er oppfylt vurderes også i dette tilfelle i hvert enkelt tilfelle. Først av politiet, når de avgjør om det er grunnlag for å tiltale føreren, og så retten ved en eventuell dom. Det er vanskelig for meg å konkludere med om denne bilføreren brøt aktsomhetsplikten. Du sier det var kveld og mørkt, at du hadde sort jakke (du hadde kanskje heller ikke refleks?), og at det hadde regnet. Dette er jo absolutt forhold som gjør at det vil være vanskelig å få øye på en hindring i veien, selv om man er "aktpågivende og varsom". På den annen side skal jo også føreren ta hensyn til at det er dårlig sikt, og kanskje også at han passerte en busslomme, og avpasse farten etter forholdene. Hvilken fart føreren hadde vil nok kunne spille en stor rolle for om han kan anses å ha kjørt uaktsomt.

Håper som sagt at det gikk bra med deg, og ønsker deg lykke til med et eventuell erstatningskrav! 

Med vennlig hilsen
Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett