Hopp til hovedinnholdet

Hvorfor er det bare kvinner som kan ha reproduksjons rettigheter? Og hvorfor skal da menn ha ansvar for barn?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hvorfor er det bare kvinner som kan ha reproduksjons rettigheter og bli behandlet som overklasse i forholdt til menn. Det er hennes kropp ja å henne bestemmer 100% over den men det henne som bringer fosteret til 3 måned ikke mannen så vis henne skal regne med å bestemme 100% over egen kropp synes jeg kvinner må regne med at henne skal ha 100% ansvar. Hvorfor skal kvinner få det i pose og sekk å menn bli behandlet som en underklasse? Hvorfor skal menn ta ansvar for kvinnens ensidige valg? Vi har en likestillings lov som tilsier like rettigheter og like muligheter.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Reproduktive rettigheter handler om grunnleggende menneskerettigheter som rett til frihet, liv og helse.

Ingen seksuell handling skal innebære tvang eller sykdom, enhver graviditet skal være ønsket og enhver fødsel trygg. Dette er kjernen i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Det innebærer tilgang til trygg graviditet og fødsel, forebygging og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, og familieplanlegging og tilgang til prevensjon. Derfor er det en menneskerett å få informasjon om ulike alternativer, tilgang til helsetjenester og mulighet til å bestemme selv når, og om, man vil ha barn.

På grunn av biologiske forutsetninger er det bare kvinner som kan bli gravide og føde barn. Det er derfor naturlig at en del av de reproduktive rettighetene primært er knyttet til kvinner. Det er likevel slik at noen rettigheter også er knyttet til menn, som retten til å få behandling av seksuelt overførbare sykdommer, og tilgang til prevensjon.

I Norge er er det også slik at fedre har mange rettigheter knyttet til egne barn. Som retten til å ha kontakt og foreldreansvar for barnet. Med denne rettigheten følger også plikter, som for eksempel økonomisk ansvar.

Du sier at kvinner kan bestemme 100 % over egen kropp. Dette er slik loven er i Norge. Det er også slik at menn kan bestemme 100 % over egen kropp. Hvis en mann ikke ønsker barn kan han for eksempel velge å bruke prevensjon under samleie for å unngå graviditet.

Dersom en kvinne og en mann har sex uten beskyttelse og kvinnen blir gravid, er det slik at kvinnen kan velge om hun vil beholde barnet eller ikke. Dette er begrunnet i at det er kvinnen som eventuelt må bære frem barnet og gjennomgå fødselen. Det er likevel slik at mannen ved å ha sex uten beskyttelse har tatt et valg som innebærer en risiko for at kvinnen blir gravid.

I mange samfunn mangler kvinner mulighet til å bestemme over egen kropp på grunn av diskriminering i samfunnet og familien. Dette fører til uønskede svangerskap og risikofylte aborter. Reproduktive rettigheter handler om å sikre at kvinner som lever under slik diskriminering skal få rett til å bestemme selv over egen kropp, på lik linje med menn.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Likestilling mellom kvinner og menn

Symbolene for kvinne og mann (colourbox.com)

Hva skal til for å minske forskjellene mellom kvinner og menn? Det finnes en rekke tiltak og lover for å sikre et mer likestilt samfunn.

Les mer

Hva er likestilling?

Vekt med "Hva er likestilling?"

Likestilling har tradisjonelt sett handlet om å fremme like muligheter for kvinner og menn. I dag har begrepet fått en utvidet betydning.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine