Hopp til hovedinnholdet

Hva er straffen for å begå grov vold og hærverk som 15 åring?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei eg er en 15 år gammel gut som har begått grov vold og hærverk. Eg ga en gutt (juling) og eg knuste telefonen hans. Hva er straffen for å begå grov vold og hærverk som 15 åring?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det finnes flere bestemmelser som gjelder vold i straffeloven. Siden du beskriver volden som grov, vil jeg anta at det er straffeloven § 272 eller § 273 som vil være de aktuelle bestemmelsene. 

Straffeloven § 272 gjelder grov kroppskrenkelse, og har en strafferamme på fengsel inntil 6 år. Kroppskrenkelsen vil gjerne regnes som grov hvis den har ført til sterkt smerte eller skade. Det vil også ha betydning om den har skjedd uten foranledning, er blitt begått mot en forsvarsløs person eller har karakter av mishandling. 

Straffeloven § 273 gjelder kroppsskade, og har også en strafferamme på fengsel inntil 6 år. Bestemmelsen brukes hvis man "skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen".

Det at du knuste telefonen hans vil kunne rammes av straffeloven § 351 om skadeverk, som straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. 

Det er umulig for meg å si noe om hvilken straff du kan få for dette. Generelt er det slik at ungdom under 18 år bare kan dømmes til fengsel når det er særlig påkrevd. Det er få ungdommer som havner i fengsel i Norge. I stedet for fengselsstraff kan man få såkalt ungdomsstraff. Ungdomsstraff er et alternativ hvis man har begått gjentatt eller grov kriminalitet, og staffegjennomføringsperioden kan vare opptil 3 år. Det blir da satt opp en ungdomsplan som ungdommen er forpliktet til å følge. Denne settes opp sammen med personer fra politiet, kriminalomsorgen, skole, barnevern, etc. Et annet alternativ er samfunnsstraff. Dette innebærer at man ikke må sone i fengsel, men at man i stedet må gjøre noe som blir sett på som nyttig for samfunnet, f.eks. å jobbe uten lønn eller gå til behandling. Man kan også få betinget fengselsstraff, som betyr at man slipper å være i fengsel mot at man ikke begår nye lovbrudd for en bestemt periode. 

Når politiet setter i gang en etterforskning av personer under 18 år, har de plikt til å melde fra til barnevernet, med mindre saken er bagatellmessig, jf. straffeprosessloven § 232 a. Det kan da også bli aktuelt med tiltak etter barnevernloven

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Lovbrudd av de mellom 15 og 18 år

Gutter i hettejakke

Du er over den kriminelle lavalderen, men likevel ikke myndig. Hvilke regler gjelder for deg mellom 15 og 18?

Les mer

Hva er vold?

Jente blir slått (colourbox.com)

Mange barn og ungdom lever med vold og overgrep i familien, fra kjæresten eller fra andre. Men det er ikke alltid de tenker på dette som vold. Det viktig å vite om det er vold du opplever.

Les mer

- Slår ned en annen

Gutt slår (colourbox.com)

Jeg havnet i slosskamp og slo til en annen. Han måtte på legevakta og sånt. Hva skjer om jeg blir anmeldt?

Les mer

- Slår og truer andre

Gutt slår (colourbox.com)

Slår eller truer du andre? Hvis du innrømmer at du har et voldsproblem, er du nærmere en løsning. Ønsker du hjelp til å slutte å slå? Det finnes et hjelpeapparat for deg.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet