Hopp til hovedinnholdet

Hvor lang er foreldelsesfristen for straffbare handlinger?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg er en gutt på 16 år og jeg lurer på hvor lenge etter en lettere kriminell handling man kan få straff for det man har gjort. Det er litt over et halvt år siden og det skadet ingen, og var ikke noe man ville blitt hardt straffet for. Hvor lang tid kan det gå før jeg er "immun", om man kan si det på den måten?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Fristene for foreldelse av en handling avhenger av strafframmen på forbrytelsen som er begått. Det er når en straffbar handling er foreldet at man ikke lenger kan straffes for handlingen. I straffeloven § 86 finner man en oversikt over foreldelse for ulike straffbare handlinger:

§ 86. Foreldelsesfristen

Fristen for foreldelse av straffansvar er

a) 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år,
b) 5 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 3 år,
c) 10 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 10 år,
d) 15 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 15 år,
e) 25 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 21 år.

Ved beregningen av fristen er det uten betydning at en annen straff kan idømmes ved siden av bot eller fengselsstraff.

Har noen i samme handling begått flere lovbrudd som etter første ledd skulle foreldes til forskjellig tid, gjelder den lengste fristen for alle lovbruddene." 

Hvis handlingen du har begått har en øvre strafferamme på 1 år er foreldelsesfristen 2 år.  Er den øvre strafferammen på lovbruddet 3 år er foreldelsesfristen på 5 år osv.

Foreldelsesfristen begynner å regnes fra "den dag det straffbare forholdet opphørte", jf. straffeloven § 87.

Med vennlig hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva er vold?

Jente blir slått (colourbox.com)

Mange barn og ungdom lever med vold og overgrep i familien, fra kjæresten eller fra andre. Men det er ikke alltid de tenker på dette som vold. Det viktig å vite om det er vold du opplever.

Les mer

- Slår og truer andre

Gutt slår (colourbox.com)

Slår eller truer du andre? Hvis du innrømmer at du har et voldsproblem, er du nærmere en løsning. Ønsker du hjelp til å slutte å slå? Det finnes et hjelpeapparat for deg.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet