Hopp til hovedinnholdet

Kan en bareier nekte adgang til baren? 

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei. En venninne av meg ble kastet ut av en nabolagsbar i i området vi bor i går. Hun går ofte på denne baren og oppfører seg helt fint og er på god fot med bar-eieren. Det er jeg også. (han kaller oss sågar for hans venner). Men for en uke siden kastet bar-eieren ut en jente som var der. For de som så på, så det ut som det var uten grunn. Hun gjorde motstand og klorte ham og han måtte fysisk "lempe" henne ut. Min venninne kritiserte bar-eieren senere for hans oppførsel ved dette og et lignende tilfelle der han kastet ut en annen kvinne han "ikke liker". Hun satt rolig på sin plass og pratet med noen venner. I går da vi var på baren fikk min venninne beskjed om å gå og at hun ikke lenger var ønsket på stedet. Hun fikk beskjed om at det var grunnet hennes kritikk av hans utkaslelser. Hun nektet å gå, og han kastet ut henne også. Spørsmålet blir. Han bar-eiern lov til å kaste ut og nekte hvem han vil uten spesiell grunn? Er ikke en bar et offentlig sted der alle har tilgang?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Et utested kan i kraft av sin private eiendomsrett nekte en person inngang såfremt det ikke fører til diskriminering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

I utgangspunktet kan derfor bareieren nekte inngang på flere grunnlag, så lenge det ikke er brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Det vil si at personer også kan nektes inngang fordi personalet ikke ønsker dem der. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva er diskriminering?

Hånd mot vindu(colourbox.com)

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Les mer

Har du opplevd utelivsdiskriminering?

Dørvakt holder opp hånda (colourbox.com)

Å nekte noen inngang på et utestedet på grunn av etnisk bakgrunn, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne er ulovlig - derfor er det viktig at du tørr å si ifra.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett