Hopp til hovedinnholdet

Foreldrene mine overvåker meg - er det lov?

Jente 15 år
 

Spørsmål

hei jeg er en jente på 15år, foreldrene mine driver og snoker på rommet mitt, og de krever å få alle passordene mine (selv på sosiale medier). hvis ikke jeg gir dem passordene truer de med å fjerne alle av elektronikk jeg har. og jeg lurte på om de har lav til det. Har foreldrene mine lav til å ta mobilen min uten grund? Er det noen plasser hvor jeg kan lese om ALLE rettighetene mine som 15 åring?

Besvart 30.10.2019 14:29
 

Svar
Hei

Innledningsvis kan jeg forstå at du opplever at det er slitsomt at foreldrene dine sjekker rommet ditt, og krever å få oppgitt passordene dine. Når man er ung voksen kan dette føles veldig invaderende i privatlivet. Men sett fra deres ståsted kan det rett og slett bare være at de er bekymret for deg, og ønsker å vite hva du utsettes for på internett. 

Du spør om foreldrene dine har lov til å fjerne all elektronikk du har, og ta mobilen din uten grunn.

Det fremgår av vergemålsloven § 2 at man er myndig først når man fyller 18 år. Før dette er man å regne som en mindreårig (eller et barn) etter loven. Etter vergemålsloven § 9, har ikke personer under 18 år rettslig handleevne, eller rett til å råde over sine egne midler heller. 

Så lenge man er å regne som et barn eller mindreårig, er det den eller de som har foreldreansvaret etter barnelovens bestemmelser, som har rett og plikt til å ta ansvar for barnet, og derfor også har den rettslige og økonomiske handleevnen på barnets vegne. (vergemålsloven §§ 16 og 17.) 

Det følger videre av barneloven § 30 at de som har foreldreansvaret har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet når det gjelder personlige forhold. Barneloven § 30 modereres imidlertid noe av barneloven §§ 31-33.

Det følger av barneloven § 31 at foreldrene skal ta hensyn til barnets alder og modenhet når det kommer til barnet egne meninger, og meningene skal dermed som hovedregel vektlegges mer og mer jo eldre barnet blir. Etter barneloven § 33 skal også barnets selvråderett som hovedregel bli større, etterhvert som barnet blir eldre. 

Barneloven §§ 30, 31 og 33 er likevel ikke bestemte terskler, og foreldre har i utgangspunktet stort selvstyre over hvordan foreldreansvaret utøves, så lenge omsorgen de gir deg er forsvarlig

Til syvende og sist betyr dette at foreldrene dine faktisk har lov til å ta ifra deg både mobil og andre elektroniske enheter du eier. Jeg vil også tro at det er de som har kjøpt telefonen og elektronikken til deg til deg, og at en av dem også står som eier av telefonabonnementet, slik at telefonen og abonnementet og elektronikken dermed egentlig juridisk sett tilhører dem.

Du kan imidlertid forsøke å snakke med dem, og gjøre dem oppmerksom på hvordan du opplever det at de sjekker dine profiler etc.. Det er da også  viktig å vise foreldrene dine at du er til å stole på, og faktisk gjør som dere har avtalt, og at du ikke besøker "skumle" sider på nettet osv.

barneombudets hjemmesider kan du sjekke hvilke rettigheter barn og ungdom har. Jeg har også lagt ved noen artikler nedenfor som du kan lese.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hvordan snakke med foreldre som ikke forstår deg

10 gode tips (ung.no)

Du har sikkert hatt følelsen av at foreldrene dine ikke forstår deg. Det kan oppleves som rart, dumt, merkelig og til og med skremmende. Vi gir deg 10 tips om hvordan du kan snakke med vanskelige foreldre.

Les mer

Hva kan du bestemme selv?

Jente som lurer på noe (colourbox.dk)

Det er viktig å være klar over at du i utgangspunktet har selvbestemmelse i alle saker som angår din helse fra du har fylt 16 år. Det er den helserettslige myndighetsalderen. I noen tilfeller kan du bestemme selv allerede fra 12 år.

Les mer

Kan foreldrene kreve å få vite passordene mine?

Passord (colourbox.com)

Har du foreldre som vil vite passordet ditt til for eksempel Facebook, Snapchat og Instagram? Se her om de har lov til det eller ikke.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine