Hopp til hovedinnholdet

Bryter barnevernet menneskerettighetenen daglig?

Jente 14 år
 

Spørsmål

Hvorfor er 32 saker mot det Norske barnevernet, til behandling i mennskerettighetsdomstolen i Haag ?.Hvis barnevernet er så bra som staten sier. Betyr det at barnevernet daglig bryter mennskerettighetene ?

Besvart 30.10.2019 19:28
 

Svar
Hei

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) behandler saker der noen er uenige i hvordan Norge, eller andre land, har behandlet en sak, for eksempel barnevernssaker. Det er kommet inn mange klager på norske barnevernssaker i den siste tiden. Det betyr ikke at barneverntjenesten daglig bryter med menneskerettighetene. EMD vurdere hvordan barneverntjenesten, fylkesnemnda og/eller domstolene i Norge har behandlet saken. EMD har foreløpig behandlet fire norske barnevernssaker. Norge er dømt for å ha krenket menneskerettighetene i to av dem. Du kan lese mer om EMD-sakene på denne siden:

www.bufdir.no/Aktuelt/norge_felt_i_emd_i_sak_om_barnevern/

Med vennlig hilsen barnevernjuristen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine