Hopp til hovedinnholdet

Jeg var vitne i en sak, hvor mye informasjon må jeg gi?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Jeg har vært i politi/vitneavhør for et par uker siden og ble forklart at jeg kan velge å ikke avgi forklaring. Jeg valgte derimot å la meg bli avhørt, men da jeg holdt tilbake noe informasjon (navn på enkelte personer) ble jeg fort tilsnakket og truet med at det er straffbart å holde tilbake informasjon. Dette mener jeg ikke stemmer, jeg mener loven sier man ikke har plikt til å melde til politiet så lenge et lovbrudd har skjedd, men man har derimot plikt hvis man vet om en straffbar handling som kommer til å skje. Gjelder dette også evt i et avhør? Det er viktig å understreke at dette var ikke i rettssak, dette var politiavhør hvor jeg var vitne i saken.

Besvart 07.11.2019 20:19
 

Svar
Hei

Etter straffeprosessloven § 230 er du ikke pålagt å avgi forklaring til politiet i saker der du er vitne.

Dersom du nekter å forklare deg, vil det bli opp til politiet om det skal innkalles til rettslig avhør ved domstolen. Ofte vil politiet gjøre dette dersom du har forklaringsplikt ovenfor domstolen. For domstolen er det kun siktede eller et vitne som har fritak for forklaringsplikt som kan nekte å forklare seg. Møteplikt har imidlertid alle uansett om det er avklart på forhånd at vitnet eller siktede vil nekte å forklare seg.

Når det gjelder å fortelle politiet om fremtidige kriminelle forhold, fremgår det av straffeloven § 196 at ved mistanke om at visse lovbrudd kan bli begått skal man fortelle politiet om dette. Paragrafen lister opp de kriminelle handlingene som du har plikt å fortelle om. Denne plikten kalles en avvergingsplikt. Det vil si at den kun gjelder før et lovbrudd har skjedd. Det betyr at du ikke har plikt på å melde om lovbrudd som har blitt begått tidligere. Dette gjelder også i et avhør.

Hvis du mener politiet har gjort feil i avhøret av deg, kan du sende inn en klage via politiets hjemmeside. Politiet skal opptre på en hensynsfull måte under et avhør. Imidlertid er det lov å legge noe press på et vitne, hvis dette er nødvendig for å komme frem til hva som har skjedd. Løfter, uriktige opplysninger, trusler eller tvang skal ikke forekomme.

 

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd