Hopp til hovedinnholdet

Hva er barnetrygd og barnebidrag? Får mamma og pappa penger som de skal bruke på meg?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

halla! jeg lurte på om hva det derre barnebidrag eller barnetrygd greiene er for noe? mamma og pappa er skilt. får mamma og pappa penger som di skal bruke på meg? nå har det nemlig hendt at jeg slutter å få penger av mamma. og jeg ser det som ett problem at jeg aldri får gjort ting.. derfor lurer jeg på dette for å finne ut om mamma bruker mine penger på en måte.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Barnetrygd er penger som alle foreldre mottar fra Nav. Man får kr 970 pr barn pr måned, mer mens barnet er veldig lite. Barnetrygden varer til barnet er 18 år. Inntekten er ment for å dekke ekstrautgifter foreldre har ved å ha barn i husholdningen.

Dersom man er enslig forsørger får man såkalt utvidet barnetrygd, dvs barnetrygd for ett barn mer enn man har.

Det er kun én av foreldrene som får barnetrygden.

 

Barnebidrag er noe den forelderen som ikke bor med barnet betaler til den barnet bor med fast. Bidragspengene skal gå til oppfostring av barnet.

Barnebidrag varierer med den bidragspliktiges inntekt, og størrelsen avhenger av flere ting, som du kan se i bidragsveilederen.

 

Ofte kan det være slik at barnet/ungdommen tror at foreldrene har bedre råd enn det som faktisk er tilfelle. I tillegg er det ofte at man undervurderer hvor mye penger som går med til mat, klær, fritidsaktiviteter, osv. til barnet/ungdommen. SIFO har en del tall på vanlig forbruk i Norge.

 

Et godt råd i denne situasjonen kan være at du spør moren din om hvordan hennes økonomiske situasjon ser ut. Kanskje dere kan sette dere sammen, og se hvordan det står til, og så lærer du noe om hvordan husholdningsøkonomi fungerer.

Hvis resultatet blir at dere ser at det ikke er rom for at du kan få mer lommepenger, så kan du kanskje undersøke om det finnes noen muligheter for at du kan ta deg en deltidsjobb ved siden skolen, f.eks. i helger og ferier?

 

Vennlig hilsen NAV, www.nav.no,  i samarbeid med ung.no

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ung makt
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ung makt