Hopp til hovedinnholdet

Aldersgrense for medlemskap i politiske organiasajoner med mer

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg lurte på noen ting: -Hvor gammel må man være for å melde seg inn i en politisk organisasjon? -Kan foreldrene tvinge deg til å melde meg ut/ikke melde deg inn i en politisk organisasjon? -Når har jeg rett til å være med på demonstrasjoner? - Kan jeg bli tatt av politiet om jeg protesterer mot noe? Takk for svar ! :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Når du har fylt 15 år, kan du selv velge om du vil melde deg inn eller ut av foreninger. Dette står i barneloven § 32. Politiske organisasjoner er en form for foreninger. Jeg går ut fra at foreldrene dine fra samme tidspunkt heller ikke kan nekte deg å delta i lovlige politiske demonstrasjoner.

 

I utgangspunktet kan du ikke bli tatt av politiet for å delta i en lovlig demonstrasjon, med mindre du begår straffbare handlinger som vold, hærverk eller lignende. Det følger av politiloven § 11 at den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, i god tid på forhånd skal gi politiet melding om dette. Politiet kan forby slike arrangementer, men bare når det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider mot lov. Politiet kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre at lovlige arrangementer kan avvikles uforstyrret og til minst mulig hinder for den øvrige ferdsel. Det kan også settes vilkår for avviklingen for å forebygge slike forstyrrelser eller krenkelser som nevnt ovenfor. Det kan herunder settes som vilkår at deltakere i demonstrasjon eller lignende ikke medbringer gjenstander som er egnet til å true eller påføre skade med. Det er forbudt for deltakere i et slikt arrangement å opptre maskert, unntatt for deltakere i skuespill, maskerade eller lignende. Politiet kan stanse eller oppløse slike arrangementer når de avvikles i strid med nedlagt forbud eller fastsatte vilkår, eller forårsaker slike krenkelser som nevnt ovenfor eller når det er begrunnet frykt for slike krenkelser.

 

I tillegg inneholder straffeloven §§ 136 og 137 straffebestemmelser som rammer oppløp med hensikt å øve vold mot person eller gods eller true med dette.  «Opløb» omfatter en menneskemengde som på et begrenset område opptrer samlet. Det er tilstrekkelig at deltakerne faktisk opptrer sammen, avtale om samlet opptreden kreves ikke. Både den som organiserer oppløpet, leder det, medvirker til det eller er til stede under et oppløp, kan bli straffet.

 

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Organisasjoner
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om samfunn, lover og rettigheter