Hopp til hovedinnholdet

Kan utleier kaste meg ut, og hva slags betalingsplikt gjelder i etterkant?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har avsluttet et kontraktfritt husleieopphold. Å den utkastelsen gjaldt utkastelse med frist på 1,5 uke ca, pga mislighold. Som skyldtes at jeg kom inn i en meget tøff vanskelig økonomisk situasjon. og jeg har ved flere anledninger sagt at jeg ikke har fått til å betale husleier siste måneder. Og hans svar har vært at det gikk helt greit, det var ingen problem. Og så ble situasjonen min verre. Og videre har han sagt det gikk helt bra. Men plutselig så blir han stressa å maser om jeg finner ei løsning ei helg, Og etter helga fikk jeg utkastelse med ei regning på utestående månedene på ei uke. Går det uten noe form for skriftlige og muntlige advarsler? Og jeg har også lest diverse plasser i husleieloven eller diverse at om leieavtalen har opphørt så oppheves også betalingsplikten? det har også stått at under "utkastelser" at når det er gjennomført så kan ikke utleier kreve skyldig utleie? Blir bare mer forvirret jo mer jeg leser. Leilighet har ikke noe form for brannslukkingsapparat/varsler noe sted. Og jeg har hatt en form for tung hodepine, svimmelhet i litt over et halvår. Hadde kompis som lånte dusjen å sa at det var muggsopp på badet. Som jeg ikke hadde noe kunnskap om. Men det som skjedde når jeg drev og flyttet ut var at UTLEIER stormet inn på stua og rasket med seg min printer, laptop og playstation og sprang opp til sin egen "leilighet" mens vi var litt uoppmerksomme på han. jeg oppfattet dette som et rent tyveri "ran". han oppfatter det som å ta sikkerhet for betaling. Men har han virkelig lov til å gjøre noe sånt??, han påstår han hadde full rett og lov til det. Og de 2 som hjalp meg å bære ble veldig forfjamset over han. Så derfor har jeg en sterkere tro på at dette ikke var riktig. Jeg vet min rolle i denne situasjonen jeg skulle unngått og havnet i men jeg finner ikke svar på akkurat det jeg har trengt. Jeg hadde tenkt ut en plan og skulle fortelle at jeg ville klare å betale husleie og en del ekstra i avdrag til jeg klarte å skaffe noe større beløp. men han ville ha alt på ei uke, så sånn er det. Men jeg har savnet sterkt på avklaring av det meste jeg har lurt på og har kommet over av informasjon på husleielover og litt. Så jeg håper dere klarer å hjelpe meg med svar på hva som er rett og galt, og hva jeg har rett på, og rett og slett har spurt om i dette innlegget. Og jeg takker for svar :) Hilsen AW :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du stiller en rekke spørsmål i forbindelse med utkastelse og betalingsmislighold.

 

Det første spørsmålet er om en utleier kan kaste deg ut uten noen form for skriftlige eller muntlige advarsler? Du skriver at du var i mislighold, og jeg antar da at du mener betalingsmislighold. Stort sett alle standardkontrakter har en klausul som sier at leier aksepterer at utleier kan begjære tvangsfravikelse (utkastelse) om man ikke betaler leie. Du skriver at du ikke har noen skriftlig leieavtale, så dette gjelder imidlertid ikke for deg. For at utleier da skal kunne kaste deg ut må derfor betalingsmisligholdet være vesentlig, noe som gir utleier en hevingsadgang. Hva som er vesentlig må avgjøres etter en helhetsvurdering. Som et utgangspunkt kan nevnes at stort sett anses 3 måneders utestående husleie som vesentlig.

 

Uansett om man har en utkastelsesklausul, eller misligholdet er vesentlig, kan ikke utleier selv kaste deg ut. Det er kun namsmyndighetene som har myndighet til å kaste ut leieboere i Norge. En slik utkastelsesprosess starter med at utleier sender et skriftlig varsel, hvor han gir deg 14 dager på å betale leien med eventuelle renter og omkostninger (eventuelt gir deg 14 dager på å flytte om han hever leieforholdet). Om leier etter denne fristen ikke har betalt leie (eller flyttet ut) innen fristen, kan utleier begjære utkastelse til namsmannen. Om det faktisk er grunnlag for utkastelse tar prosessen etter at saken har kommet inn til namsmannen, normalt 3-5 uker før utkastelsen gjennomføres.

 

Om utleier har gjennomført utkastelsen selv, eksempelvis ved å skifte lås i døren slik at leieboer mister tilgangen til boligen, kan leieboer kontakte tingretten og få hjelp til å få tilgang til boligen igjen.

 

Du spør også om når betalingsplikten opphører. Det er korrekt at normalt opphører betalingsplikt når man flytter ut. Imidlertid er det slik at når man blir kastet ut har man ikke oppfylt sin plikter etter leiekontrakten, så kontrakten opphører ikke på "vanlig" måte. I slike tilfeller vil utleier ha krav på erstatning fra leieboeren på det økonomiske tapet utleier måtte ha i forbindelse med utkastelsen. Et slikt økonomisk tap kan være utgifter i forbindelse med selve utkastelsen (namsmannsgebyrer), men det kan også være tapte leieinntekter. Så i slike tilfeller risikerer man å måtte betale noe leie også etter at man har blitt kastet ut. Utleier har i slike situasjoner imidlertid det som heter tapsbegrensningsplikt. Det betyr at utleier plikter å gjøre det han kan for å redusere tapet, eksempelvis at han forsøker å leie ut igjen boligen så raskt som mulig.

 

Du nevner manglende brannslukkerutstyr og mugg. Dette er mangler i leieforholdet. Leier kan da eksempelvis kreve utbedring, og kan også kreve prisavslag i perioden med mangler. Dette forutsetter imidlertid at man har reklamert (sagt fra til utleier) innen rimelig tid etter at man oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid må vurderes konkret, men det er normalt ca to uker.

 

At utleier har kommet inn i hybelen og tatt dine ting er selvfølgelig ulovlig, og jeg ville ha politianmeldt dette.

 

Om du har flere spørsmål tilknyttet til ditt leieforhold kan du ta kontakt med eksempelvis Leieboerforeningen eller Juss-Buss, eller du kan finne mer informasjon ved å gå inn på Boligjegeren.

 

Lykke til!


Med vennlig hilsen
Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine