Hopp til hovedinnholdet

Hvordan er rasismen i den moderne verden nå?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hvordan er rasismen i den moderne verden nå?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Verden er stor, og dette er et spørsmål jeg ikke tror noen kan svare fullt ut på! Det som kan kalles den klassiske formen for rasisme, som deler menneskeheten inn i raser, som er fysisk forskjellige og har ulike egenskaper, og ulik intelligens og utvikilngsmuligheter,

har vært på retur spesielt etter nazistenes folkemord under 2. verdenskrig.  Men den finnes fortsatt, også i Norge. Det er noe mange har fått erfare, når de blir skjelt ut av fremmede på gata, og en kan se den på en del blogger og facebooksider. Folkemord på Balkan og i Rwanda, og måten daliter (tidligere kalt kasteløse) i India behandles på, bunner mye i denne måten å se ting på.

 

"Nyrasismen" som den kalles argumenterer med at kulturer eller religioner er så ulike at vi ikke kan leve sammen, og denne har fått et nytt tilskudd det siste tiåret - med forestillingene om at muslimer vil ta over Europa og skape et "Eurabia". Dette er basert på forestillinger om "de andre" som aggressive, konspiratoriske og imperialistiske. De tar gjerne utgangspunkt i noe enkeltpersoner (som kan være ledere, eller ikke) har sagt eller gjort, og generealiserer ut fra dette at alle muslimer mener det samme. 

 

Fordommer handler om å ikke se det enkelte menneske, men å se det som en del av en homogen gruppe, det handler om å dømme på forhånd. Ved først å tolke en hendelse slik at det passer til fordommene en har, og deretter generalisere dette til å gjelde alle i samme gruppe, kan fiendebilder skapes, styrkes og vedlikeholdes.

 

Rasisme og fordommer finnes i alle samfunn. FNs rasediskrimineringskomite sier også dette, når noen land mener det er unødvendig å rapportere til komiteen hvordan de oppfyller FNs rasediskrimineringskonvensjon, fordi det i deres samfunn ikke finnes rasisme.

 

Fordommer er jevnt fordelt, men makten og muligheten til å bruke fordommer til å sortere folk, og stenge folk ute, er ikke den samme. Ønske om, og vilje til, å forskjellsbehandle fører til diskriminering først når det er kombinert med makt til å diskriminere.

 

Hvordan rasismen arter seg i det enkelte land eller samfunn, er forskjellig. Det kommer an på økonomi og politikk, hvordan etniske skillelinjer har blitt utnyttet i tidligere tider, og hva slags politikk som føres i dag. Dessuten forandrer den seg, når samfunnet forandrer seg. Det ville med andre ord by på store utfordringer å skrive et leksikon over rasismen i den moderne verden!

 

 Hilsen Antirasistisk Senter i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rasisme
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rasisme