Hopp til hovedinnholdet

Aldersgrense for å delta i pornofilm?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har et teoretisk spørsmål som jeg ikke finner svaret på. Jeg mener å ha lest at porno er tillatt i Norge og den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Spørsmålet er da; Er det da tillatt at en 16-åring er med i f.eks. en pornofilm? Jeg har lett litt rundt, men ikke funnet noen lover og regler som sier at det ikke er lov, men jeg har aldri sett at noen under 18 år har vært med i porno. Er det på grunn av at det finnes en lov som jeg ikke har funnet som sier at det er forbudt, eller er bare folk for nervøse for hva folkets reaksjoner kommer til å bli? Jeg har lurt på dette en god stund, så all hjelp med å finne ut svaret er hjertelig velkomne.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Det er § 204a i straffeloven som omhandler barnepornografi. Her står det: "Den som

a. produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

b. befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremtillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

 

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år".

 

Det regnes dermed som barnepornografi om en person under 18 år deltar i en pornofilm. Jeg nevner for ordens skyld at det er de som utnytter barn i slike sammenhenger som kan straffes etter § 204 a, barnet straffes selvfølgelig ikke.

 

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett