Hopp til hovedinnholdet

Uttømmende politiattest, påtaleunnlatelse, strafferettslig reaksjon?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Jeg fikk påtaleunnlatelse for helleri da jeg var 17 år. Det var 2 års prøvetid, og det er nå godt mer enn 2 år. Jeg vet at fra straffegeisterloven at dette ikke skal stå på politiattesten (ordiner politiattest). Men jeg vet ikke om dette kommer til å stå på utfyllende politiattest. Dette sier loven: "§ 41. Uttømmende og utvidet politiattest 1. På uttømmende politiattest skal det anmerkes alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd. Tidsbegrensningene i § 40 gjelder ikke. På uttømmende politiattest skal det likevel ikke anmerkes: a) overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a, dersom vedkommende ikke har begått nye lovbrudd 2 år etter at konfliktrådsbehandlingen er avsluttet med godkjent avtale, b) forenklet forelegg, og c) reaksjon ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet og som ikke har begått alvorlig eller gjentatte lovbrudd, og som heller ikke har begått nye lovbrudd. " Det er spesielt c) jeg lurer på. Er en "reaksjon" en påtaleunnlatelse? Hvis det er det, betyr det da at min uttømmende politiattest ikke vil vise min påtaleunnlatelse? Jeg håper dere kan hjelpe meg med svar på dette. Har hatt hodebry alt for lenge, og jeg har allerede fått avslått søknad på jobb i et vakt selskap på grunn av den påtaleunnlatelsen min... Tusen takk!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det stemmer at en påtaleunnlatelse er en strafferettslig reaksjon. Påtaleunnlatelse gis når påtalemyndigheten unnlater å reise straffesak selv om den mener å kunne bevise straffeskyld og hjemmelen finner du i straffeprosesslovens §§ 69 og 70.

Slik loven er i dag, vil alle kriminelle reaksjoner tas med på den uttømmende politiattesten. Bestemmelsen du viser til finnes i den nye politiregistreringsloven som enda ikke har trådt i kraft og som derfor enda ikke bestemmer hvordan reglene skal være. Dermed er det fremdeles slik at alle opplysninger vil fremgå på uttømmende politiattest.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet