Hopp til hovedinnholdet

Siste besvarte spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Hva lurer du på? Søk i over 220 000 stilte spørsmål

Spørretjenesten er stengt fram til 12. august

Er det alvorlig og du trenger svar raskt, kan du likevel stille spørsmål til vårt kriseteam. Kun veldig alvorlige spørsmål vil bli besvart.


Se vår oversikt over gode hjelpetjenester.

Ja, det er krise

Har du allerede stilt spørsmål og mottatt en personlig kode av oss?

Skriv inn din personlige kode (5 tegn)
Mest populære spørsmål

 1. Hva skal barnebidraget dekke hver måned?
 2. Kan NAV dekke omskolering?
 3. Hvor mye koster det å studere på universiteter i Norge, f.eks Universitet i Tromsø?
 4. Får jeg stipend i juni?
 5. Får jeg stipend i sommeren?
 6. Får man stipend når man går ut i lærling?
 7. Jeg er aleneforsørger, og har spørsmål om barnebidrag.
 8. Jeg har dagpenger og ønsker å ta ferie. Hva betyr det for dagpengene jeg får fra NAV?
 9. Regler om borteboerstipend
 10. Jeg mottar AAP og skal studere. Hva kan jeg søke om i fra Lånekassen?
 11. Hva er stipend?
 12. Er student og uten jobb. Kan NAV hjelpe?
 13. Har jeg rett til å få dekket reiseutgifter til og fra jobb?
 14. Er gravid og 17 år.  Hva har jeg krav på av støtte?
 15. Kan jeg få stipend og lån som privatist?
 16. Må man betale tilbake stipendet når man stryker?
 17. Hva har jeg rett på av stipend?
 18. Tenker på å droppe ut av studiene mine.
 19. Hvilke karakterer regnes som stryk på eksamen?
 20. Kan jeg få penger i fra Lånekassen for å ta opp igjen fag?
 21. Hvilke måneder man får stipend?
 22. Er lærling og ønsker barn. Hvilke konsekvenser får dette?
 23. Ligger an til å stryke i to fag.
 24. Lønner det seg med studielån når man bor hjemme?
 25. Flytt på hybel. Ekstra støtte dersom man har skilte foreldre?
 26. Forskjellen på stipend og lån?
 27. Kan jeg ta Apotektekniker VG3 som privatist?
 28. Lønn og skatt
 29. Kan jeg ta utdanning mens jeg får uføretrygd fra NAV?
 30. Hvor man kan søke støtte til innkjøp av instrument?
 31. Hva er egentlig stipend?
 32. Blir stipendiet omgjort til lån om jeg stryker?
 33. Vil det påvirke vitnemålet mitt hvis jeg tar portugisisk som privatist?
 34. Kan jeg bytte eksamen og få omgjort lån til stipend?
 35. Jeg studerer og bor hjemme. Kan jeg få stipend?
 36. Teller BSU-pengene som formue ifm studielån?
 37. Hvor mange timer regnes for en dag?
 38. Vil gå på skole i et annet fylke.
 39. Jeg har lyst å gå på skole i Bergen. Flytte. Stipend. Jobb. Hvor bo?
 40. Eier leilighet. Kan jeg få penger av Lånekassen?
 41. Hva skal man bruke studielån til?
 42. Får jeg økonomisk støtte til frivillig arbeid?
 43. Har jeg rett til å få bostipend?
 44. Urettferdige regler med stipend fra lånekassen
 45. Skilte foreldre. Hva kan jeg få ti stipend?
 46. Jeg er på introduksjonsprogrammet, og har spørsmål.
 47. Spørsmål om bytte av studiested
 48. Mamma er så slem mot meg. Hun rakker ned på meg hele tiden
 49. Jeg har leddgikt og er redd for å ikke fullføre skolen.
 50. Syk som student. Hvilke rettigheter har jeg?
 51. Kan jeg få flyktningstipend?
 52. Kan jeg få penger fra NAV og stipend samtidig?
 53. Er det mulig å ta opp lån til førerkort
 54. Lurer på om jeg har rett til bostøtte?
 55. Hvordan kan jeg søke legat og hvor kan jeg finne skjemaet?
 56. Kan jeg få støtte fra NAV til utdanning?
 57. Krav om tilbakebetaling bostøtte lån stipend
 58. Stipend du kunne få om du hadde nedsatt funksjonsevne
 59. Når kan jeg flytte hjemmefra?
 60. Kan jeg utdanne meg til psykolog via nettstudier og får jeg studielån?
 61. Hvor bør jeg være folkeregistrert?
 62. Har jeg krav på noe fra NAV når jeg er lærling?
 63. Vg1 og tilbakebetaling av stipend ved stryk.
 64. Hvor mye får jeg som stipend på videregående skole?
 65. Vil jeg måtte betale tilbake stipendet dersom jeg dropper ut av skolen?
 66. Støtte til musikkutstyr.
 67. Jeg har uføretrygd. Kan jeg få støtte fra NAV til utdanning?
 68. Problemet er faren min. Han behandler meg og mamma dårlig, lyver og kaller oss stygge ting.
 69. Får jeg stipend på universitetet?
 70. Ønsker å flytte hjemmefra. Kan jeg få økonomisk støtte?
 71. Et par spørsmål om å få barn under utdanning.
 72. Jeg skal flytte på hybel for å gå på vgs, har jeg rett til støtte fra NAV?
 73. Hvordan fungerer studielån?
 74. Hva er en borteboer (høyere utdanning)?
 75. Hvordan jeg kanskje kan få stipend
 76. 16 år gammel. Kan jeg søke om studielån?
 77. Kan jeg gå vgs i et annet fylke?
 78. Må jeg betale tilbake stipendet jeg får på videregående?
 79. Jeg har aspergers syndrom, kan jeg søke om penger fra NAV?
 80. Hva slags støtte har jeg rett til som alenemor?
 81. Er lærling, kan jeg få stipend?
 82. Jeg har regninger på inkasso. Kan jeg få studielån?
 83. Bostipend når man er over 18 år - hvordan beregnes dette?
 84. Omgjøring av lån til stipend. Bor jeg borte når jeg bor hos besteforeldre?
 85. Må jeg søke på nytt for neste skoleår?
 86. Hvor mye fravær kan jeg ha før stipendet stoppes?
 87. Hvordan søker og får man stipend? (folkehøyskole)
 88. Kan jeg få hjelpestønaden når jeg fyller 18 år?
 89. Hva skjer med lån og stipend når vi gifter oss?
 90. Skal på privatskole som koster en del. Hvilke stipend har jeg rett på?
 91. Tenkt litt på å dra på språkreise til Spania i 4 uker. Stipend?
 92. Kan jeg jobbe frivillig i utlandet i mer enn 12 måneder?
 93. Byttet til medie og kommunikasjon, hva skjer med stipendet?
 94. Jeg er lærling. Kan jeg få støtte fra lånekassen til reise og privatisteksamen?
 95. Stipend til band i Buskerud?
 96. Kan jeg ta opp mer lån en det jeg trenger?
 97. Jeg er svensk. Hva må til for at jeg kan få støtte fra Lånekassen?
 98. Lure på om det går an og få støtte til cd på noen som helst slag?
 99. Syk på eksamen!
 100. Får jeg støtte fra NAV imellom skoleårene?
 101. Får jeg stipend når jeg bor hjemme?
 102. Hvordan kommer jeg i kontakt med Lånekassen?
 103. Hva er Lånekassen?
 104. Får man stipend om sommeren når man er lærling?
 105. Skal jeg bestille skattekort eller frikort?
 106. Kan jeg få økonomisk støtte til å fullføre ungdomskolen?
 107. Hvordan skaffe seg oversikt over hva en bruker på matvarer
 108. Flytte til Oslo. Stipend og lån. Når bør vi lete etter hybel.
 109. Skal bostipendet dekke mat?
 110. Kan jeg få stipend dersom jeg tar noen fag? Mister jeg dagpengene?
 111. Skal begynne på sykepleien. Hvor mye studielån får jeg?
 112. Psykologen min anbefaler at jeg får uførepensjon. Når får jeg pengene?
 113. Vi vil starte egen avis. Hvor får vi støtte?
 114. Lurer på mine økonomiske rettigheter som gravid student.
 115. Finnes det noen måter å få støtte av staten for å utgi en bok?
 116. Kan lærlinger få støtte fra Lånekassen hele året?
 117. Kan jeg søke om stipend selv om jeg glemte det første året på vgs?
 118. Ung og gravid. Økonomisk støtte.
 119. Hvor lenge kan jeg få støtte i fra Lånekassen?
 120. Får jeg bostipend i juni?
 121. Kan jeg få borteboerstipend om jeg skal gå på folkehøgskole?
 122. Hvem kan henvise til BUP eller PPT?
 123. Vil ha stipend, men ikke lån.
 124. Hva slags støtte kan jeg få fra NAV mens jeg fullfører videregående skole?
 125. Blir jeg kontaktet av barnevernet om jeg flytter til søsteren min?
 126. Må jeg som student betale skatt på renteinntekt på studielån, som står på høyrentekonto?
 127. Får jeg PC'en gratis av skolen?
 128. Kan jeg få stipend for å ta grunnskole for voksne?
 129. Jeg lurer på om trygdekassen dekker utgiftene til kontaktlinser og lesebriller?
 130. Jeg trenger krise penger.. Jeg får ikke annet enn hundre og femti i uken. Bor på Barneverns...
 131. Hva slags stipend kan man få når man får barn?
 132. Jeg bor hos mamma, men er hos pappa annenhver helg. Det er jo delt omsorg da? Får man stipend eller lignende for det?
 133. Leier hos foreldrene mine - får jeg fullt stipend?
 134. Gratis skoleskyss på videregående?
 135. Hra jeg krav på gratis skoleskyss?
 136. Vil avbryte bacheloren. Hva skjer med studielånet?
 137. Kan jeg få stipend på høgskole?
 138. Kan jeg som student søke om hjelp til medisiner og linser?
 139. Hvorfor får jeg ikke pengene mine?
 140. Hva kan jeg komme inn på med 3,4 i snitt?
 141. Hvrdan kan man søke midler til musikkvideoinnspilling?
 142. Når får jeg svar på søknaden på Lånekassen?
 143. Jeg sluttet på skolen, er uten jobb. Kan NAV hjelpe?
 144. Har noen spørsmål om sykestipend i fra Lånekassen.
 145. Er det mulig å få bostipend når skolen er langt vekk?
 146. Går på landslinje, får jeg støtte til PC?
 147. Hvilken rett til støtte har jeg som lærling dersom jeg vil flytte på hybel?
 148. Har ikke jobb, og får ikke støtte i fra NAV. Hva gjør jeg?
 149. Vil ta fag som privatist. Vil jeg få like mye i stipend?
 150. Borteboerstipend.