Hopp til hovedinnholdet

Psykologen min anbefaler at jeg får uførepensjon. Når får jeg pengene?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har fått beskjed av psykologen min at dem anbefaler at jeg får uføretrygd til nav. Hvor lang tid tar det før jeg får utbetalt pengene? Har ganske mye regninger som må betales og derfor er det så kjipt å vente så lenge.....

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for ditt spørsmål.

Du skriver at du har fått beskjed fra psykologen din at du blir anbefalt at du får uføretrygd fra NAV. Har du vært i kontakt med en saksbehandler på NAV kontoret om dette? Er det avklart med NAV at du skal søke om uførepensjon?

Når du søker om uførepensjon, så må du selv fylle ut søknadsskjema og sende inn til NAV. Hvis ikke saken kan ferdigbehandles innen 1 måned etter at du sendte inn søknaden, så skal du motta et brev fra NAV som sier hvor lang saksbehandlingstiden er. Saksbehandlingstiden variere noe, det kan ta alt fra noen få måneder til maks åtte måneder.

For å få innvilget uførepensjon, så er det en del krav som må være oppfylt først. Evnen til å kunne arbeide må være varig nedsatt med minst 50 % på grunn av sykdom, skade eller lyte. Du må også ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og gjennomført hensiktsmessig arbeidsrettede tiltak for å komme i arbeid. Det må avklares om du kan jobbe, hvor mye du eventuelt kan jobbe, og eventuelt med hva du kan jobbe med. I denne avklaringsperioden er det mange som får arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Når det er avklart med saksbehandler på NAV kontoret at du ikke kan jobbe, først da er det vanlig at det søkes om uførepensjon.

Du kan ta kontakt med oss på tlf: 55 55 33 33 eller gå innom NAV kontoret der du bor, så skal vi hjelpe deg og gi deg mer konkret svar på spørsmålet ditt.

Med vennlig hilsen NAV, i samarbeid med ung.no

 

 

 

www.nav.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Stipend og støtte
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om stipend og støtte