Hopp til hovedinnholdet
 1. Hvordan kan jeg søke om bostipend?
 2. Kan jeg få etterbetalt stipend?
 3. Vil gå på skoleskip.
 4. Kor mange år må man vere for å få stipend?
 5. Hvordan søker jeg om bostipend?
 6. Hva slags støtte kan jeg få til å gå på folkehøgskole?
 7. Støtte til paintballbane.
 8. Blir stipendet lån ved fravær?
 9. Kan jeg få bostipend dersom jeg bor i pendlerboligen til min far?
 10. Finnes det trygdeordninger i andre også?
 11. Bedrifter og andre "ting" som lyser ut stipend til studenter
 12. Universitetet i Stavanger - hvor mye jeg får støtte av staten? Bo-stipend?
 13. Kan jeg få stipend til å studere i utlandet?
 14. Hvorfor får jeg ikke grunnstipend?
 15. Hva skjer om jeg tar omvalg?
 16. Har dere forslag til hvordan vi kan tjene opp litt penger eller hvor vi kan søke pengestøtte til EYP-tur?
 17. Sted man kan få støtte til bolig om det å bo hjemme ødelegger for lekser?
 18. Går å søke både utstyrsstipend og grunnstipend
 19. Dersom foreldrene får delt omsorg, kan jeg få grunnstipendet vurdert på nytt?
 20. Planer om og lage et filmselskap, er det noen måte å få pengestøtte
 21. Kan man få stipend til studier i USA?
 22. Har krysset av feil i søknaden min til Lånekassen.
 23. Støtte fra NAV for å bo for meg selv?
 24. Stipendet har blitt gjordt om til lån? Hva gjør jeg?
 25. Foreldrene mine er skilt.
 26. Kan jeg få utstyrsstipend til å vedlikeholde instrumenter?
 27. Kan jeg få bostipend når jeg bor i samme hus som foreldrene mine?
 28. Er stipendet fra lånekassen til for å hjelpe moren min med husleie, eller for å dekke mine behov?
 29. Brukt opp deler av stipendet før skolepengene er betalt.
 30. Mor flytter utenlands. Kan jeg få stipend?
 31. Hva kan jeg få i støtte fra Lånekassen på vgs?
 32. Må jeg ha kontrakt for å få bostipend?
 33. Kor mykje får eg i stønad til folkehøgskule?
 34. Har søkt om stipend for halve året.
 35. Har mistet stipend på grrunn av fravær.
 36. Mister jeg studielånet dersom jeg blir forsinket?
 37. Faren min har dårlig råd
 38. Kan jeg miste bostipendet på grunn av lærlingelønna?
 39. Mine foreldre er skilt, men far besøker oss. Bor jeg da kun med mor?
 40. Mor tjener ikke så mye. Kan jeg få stipend?
 41. Er det riktig at mine foreldre bruker hjelpestønaden jeg får fra NAV?
 42. Lurer på om eg har rett til lån og stipend frå Lånekassa?
 43. Hva skjer hvis jeg har for høyt fravær i juni?
 44. Hvordan søker man om stipend?
 45. Får ikke grunnstipend, foreldrene tjener mindre.
 46. Skal studere på nett. Er jeg borteboer?
 47. Jeg har ME og skal begynne på skolen. Kan jeg få støtte?
 48. Hvor mange fraværstimer kan jeg ha?
 49. Er det forsørgeren / foreldrene dem rekner stipendet ut ifra?
 50. Får jeg bostipend når jeg bor 56 km unna skolen?
 51. Hvordan kontrollerer dere borteboere?
 52. Blir stipendet lån dersom jeg stryker?
 53. Kan jeg få mer lån til folkehøgskole?
 54. Må jeg betale tilbake lånet mitt nå?
 55. Omgjøring av studielån og avstand til høgskolen.
 56. Min søster har arvet, og det går ut over grunnstipendet mitt.
 57. Vil gå fire år på folkehøgskole i Sverige.
 58. Må jeg betale tilbake studielånet mens jeg går på folkehøgskole?
 59. Jeg har praksisplass i en annen kommune enn hjemkommunen. Bor i leielighet og får 3800 kr i borteboerstipend. Har jeg krav på mer penger eller at kommunen betaler leia mi?
 60. Kan jeg få grunnstipend?
 61. Jeg går på er ikke langt nok borte fra mamma og pappa, derfor kan jeg ikke få borteboer stipend.
 62. Hvor mye støtte på videregående?
 63. Kan min utenlandske veninne ha rett til støtte fra Lånekassen?
 64. Har høyt fravær. Hva skjer med stipendet mitt?
 65. Hvordan søker jeg om støtte til privatutdanning?
 66. Hjelp ved mors sykdom
 67. Støtte til utveksling/studier i Costa Rica?
 68. Når får jeg stipendet mitt?
 69. Hva skjer om jeg dropper eksamen?
 70. Bostipend når jeg studerer ved et privatgymnas?
 71. Ønsker å studere i Australia
 72. Hvorfor får jeg ikke grunnstipend?
 73. Får jeg noen fordeler i opptaket når jeg jobber?
 74. Hvor mye kan jeg få i bostipend?
 75. Hva skal foreldrestipendet brukes til?
 76. Kan jeg gå på idrettsfag og bli tannlege?
 77. Fikk bare minstestipend. Hvorfor?
 78. Fikk 910 kroner i stipend, og aner ikke hva jeg skal bruke de på
 79. Kor mange fag må eg ta for å få stønad i frå Lånekassa?
 80. Kan jeg få stipend som lærling?
 81. Har mistet moren min. Hva kan jeg gjøre med økonomien vår?
 82. Begynner på videregående etter sommeren.
 83. Jeg ligger etter med utdannelsen på grunn av sykdom. Hva har jeg krav på?
 84. Hvor lang behandlingstid er det på søknaden min om stipend?
 85. Hvorfor er ikke Lånekassens støttekalkulator oppdatert?
 86. Vil bo borte. Hvor mye kan jeg få?
 87. Får man stipend når man går på sommerskole?
 88. Når får jeg stipendet mitt?
 89. Har ikke lengere ungdomsrett. Får jeg lån i fra Lånekassen?
 90. Hva skjer om jeg avbryter årstudiene mine?
 91. Hva slags stipend kan jeg få?
 92. Har bodd i Norge i to år. Kan jeg søke om stipend?
 93. Hva skjer hvis jeg avbryter utvekslingsåret uten å si i fra til Lånekassen?
 94. Bor i London. Hvordan ordner jeg mer i forhold til skatt og studielån?
 95. Får jeg støtte for å ta privatisteksamen?
 96. Hvor kan man søke om små beløp (3000-6000 kr) hvor søknadene behandles gjevnlig?
 97. Støtte til påbygg
 98. Har fylt ut feil i søknaden om stipend. Hva kan jeg gjøre med det?
 99. Kan jeg få støtte til å kjøpe instrument?
 100. Kna jeg få ekstrastipend?
 101. Kan jeg få stipend til vg3?
 102. Har sluttet på skolen. Må jeg betale tilbake utstyrstipendet?
 103. Når får jeg stipendet mitt?
 104. jeg går på vg1 og har fått 17.000 i stipend til sammen dette skole året, det vil si jeg f&...
 105. Får barn i fosterhjem penger av staten?
 106. Kan jeg få grunnstipend?
 107. Har fått stipend. Hvordan søker jeg om lån?
 108. Hvem råder over borteboerstipendet?
 109. Hvorfor får jeg ikke grunnstipend, jeg har 6 søsken.
 110. Lån og stipend til utdanning ved norsk skole på Costa Blanca
 111. Hvordan søker jeg om stipend?
 112. Redd jeg ikke har råd til å gå på skole.
 113. Studerer deltid, får ikke søkt om betalingsutsettelse hos Lånekassen.
 114. Jeg vil flytte fra foreldrene mine, Kan jeg få støtte i fra Lånekassen?
 115. Søke støtte i forbindelse med et sommerkurs i opera i England
 116. Kan jeg få bostipend?
 117. Må jeg ha GSK for å få stipend til utdanning i utlandet?
 118. Bor i far sin leilighet. Kan jeg få omgjøring i fra lån til stipend?
 119. Har strøket, men ikke tatt opp studielån.
 120. Får jeg støtte for hele høsten hvis jeg søker i november?
 121. Jeg er syk og vil flytte hjemmefra fordi mamma maser. Får jeg støtte?
 122. Har arvet penger fra far. Kan jeg få stipend?
 123. Kan jeg få bostipend?
 124. Foreldrene mine flytter, men jeg blir boende. Kan jeg få stipend?
 125. Sponsor til nettbutikk?
 126. Er fra utlandet. Kan jeg få støtte fra Lånekassen?
 127. Er studielånet rentefritt?
 128. Kan jeg få stipend?
 129. Endret fra v3 til lærling. Må jeg gi beskjed til Lånekassen?
 130. Kan jeg få støtte til folkehøyskole i Finland?
 131. Kan jeg klage på bostipendet?
 132. Kan alle få stipend?
 133. Høyt fravær. Blir stipend til lån?
 134. Kan jeg få støtte til internships?
 135. Faren min gir stipendet mitt til stebroren min. Har han lov til det?
 136. Jeg er gravid og går på videregående skole.
 137. Må man oppfylle ALLE kravene for å kunne få bostipend, eller holder det med ett?
 138. Mamma har hele foreldreretten. Grunnstipend?
 139. Hva skjer dersom jeg tar vg3 på to år?
 140. Søkt om støtte i fra Lånekassen og utsettelse av førstegangtjeneste.
 141. Har jeg råd til å studere?
 142. Katet ut av foreldrene. Kan jeg få stipend?
 143. Bor i fosterhjem, men skal flytte ut. Kan jeg få stipend da?
 144. Kan jeg få bostipend?
 145. Bostipend selv om mamma bor i samme by?
 146. Blir stipendet lån hvis jeg stryker?
 147. Tror jeg må ta vg2 om igjen.
 148. Har et barn på 9 måneder og ingen jobb.
 149. Kan jeg få stipend til å bli marinejeger?
 150. Hva slag stipend kan man få når man flytter ut?