Hopp til hovedinnholdet
 1. Foreldrestipend ved fødsel.
 2. Dyrt å studere i Oxford - stipender?
 3. Til neste år vil jeg ta almen påbygging og lurte på om jeg kunne få borteboerstipend alikavell så jeg kan konsentrere meg om skolen
 4. Kan Lånekassen støtte et språkkurs?
 5. Lånekassens regler for stipend
 6. International School of Stavanger
 7. Nederlandsk statsborgerskap mm
 8. Bor hjemme. Kan jeg få stipend?
 9. Har vi rett til penger fra NAV?
 10. Kan jeg få ta ungdomsskolen i utlandet og få støtte eller stipend?
 11. Derfor lurer jeg på om jeg får godkjent det med borteboerstipend om jeg flytter ned til Drammen for å forsette på mitt VG3 år som påbygg?
 12. Har jeg regnet ut stipendet mitt riktig?
 13. Kan man få stipend hos Lånekassen hvis man har noe til inkasso?
 14. Hva er mest gunstig, fullt stipend og fullt lån?
 15. Hvordan søker jeg om bostipend?
 16. Hva får jeg hvis jeg får innvilget arbeidsavklaringspenger?
 17. Har stort fravær på grunn av kyssesyken.
 18. Bor i far sin leilighet. Kan jeg få omgjøring i fra lån til stipend?
 19. Hvilke muligheter har jeg hvis jeg vil ta videreutdanning fra yrkesfag/ hvilke yrkesfag bør jeg ta om jeg vil bli arkitekt?
 20. Mister jeg stipendet når jeg stryker i ett fag?  
 21. Kan jeg få stipend som frisør lærling?
 22. Samboeren skal i militæret. Kan de "hjelpe" til med leia?
 23. Får jeg mer stipend når jeg bare er forsørget av mor?
 24. Hei kan dere vær så snill å hjelpe meg til å skrive en klage for stipend
 25. Må jeg betale tilbake stipendet?
 26. Hvis man søker stipend, må man betale tilbake?
 27. Hvor mye får jeg i borteboerstipend, vil det være nok?
 28. Må jeg betale tilbake stipendet?
 29. Hvordan fungerer det med stipend?
 30. Hvorfor er det sånn at de barna med skilte foreldre faktisk får 20.000 kroner i året i stipend
 31. Har kjøpt bolig. Kan jeg få støtte i fra Lånekassen?  
 32. Kan jeg ta opp billån uten å ha lappen?
 33. Økonomisk støtte om jeg flytter når jeg blir 18?
 34. Har man rett til stipend hvis man går 1.året om igjen i 3 år?
 35. Er voksen, skal gå på videregående. Hvor mye kan jeg få?
 36. Hvor er det mulig å få støtte til skoletur når en går på vidergående skole?
 37. Kan man finne hjelp til årsoppgaver.
 38. Gravid. Kan jeg få støtte fra norge selvom jeg flytter til england?
 39. Kan jeg, som svensk, få støtte fra Lånekassen når jeg har 85% jobb i Norge?
 40. Kan jeg få støtte til internships?
 41. Lån og stipend til folkehøgskole.
 42. Skal bytte hybel. Hva skal jeg gjøre i forhold til Lånekassen?
 43. Skilte foreldre - hvordan beregnes stipend på vgs?
 44. Noen annen måte å få støtte på enn via lånekassen? Flytte hjemmefra.
 45. Er det mulig å få litt info om Hærens taktiske treningssenter?
 46. Kan NAV gi meg støtte til briller?
 47. Jeg er forsinket i utdanningen.
 48. Kan jeg få stipend hvis jeg flytter for meg selv?
 49. Kan jeg få studielånet omgjort til stipend?
 50. Mamma og pappa er skilt, og vi har dårlig råd. Har jeg rett til stipend eller støtte fra skolen eller staten?
 51. Spørsmål om ekstrastipend.
 52. Har tatt et friår. Kan jeg fortsatt få støtte i fra Lånekassen?
 53. Jeg har skrevet inn feil kontonummer når jeg søkte om stipend!
 54. Mor tjener lite, far bor i utlandet. Kan vi få hjelp fra NAV eller Lånekassen?
 55. Forsinkelse og studielån.
 56. Kan jeg få stipend selv om jeg har sparepenger?
 57. Redd eg må betale tilbake heile stipendet
 58. Får jeg bostipend hvis jeg får penger i fra NAV?
 59. Hvis jeg stryker i et fag, må jeg betale tilbake stipendet?
 60. Pengen fra Lånekassen har stoppet pga høyt fravær, kan jeg få de tilbake?
 61. Har fått betalingsplan i fra Lånekassen. Hva skjer?
 62. Hvor mye koster det å dele hybel?
 63. Forsinkelse og Lånekassen.
 64. Bor fortsatt hjemme. men jeg skal snart flytte ut sammen med kæresten min.
 65. Når får jeg svar på søknaden om stipend?
 66. Når blir stipendet utbetalt?
 67. Når betaler man ned på studielånet?
 68. Går idrett og får 2800 i stipend, hvorfor kan ikke jeg få mer ??
 69. Jeg ønsker å ta videreutdanning, har jeg krav på penger fra NAV?
 70. Kan jeg få bostipend når jeg bor hos bestemor?
 71. Kan jeg eie egen leilighet?
 72. Hvordan kan jeg dekke utgiftene til å bo på hybel?
 73. Ekstra utgifter til mat.
 74. Kan jeg få borteboerstipend uten å ta opp lån?
 75. Kan jeg få bostøtte fra Husbanken?
 76. Lærling og dokumentasjon til Lånekassen.
 77. Hva får jeg i studielån? Hva slags plikter i ekteskap?
 78. Kan jeg få stipend til pendling?
 79. Kan jeg få lån til å betale studieavgiften ved utveksling?
 80. Kan jeg få støtte fra foreldre når jeg flytter sammen med kjæresten?
 81. Syk i studietiden. Har jeg krav på økonomisk bistand?
 82. Hun ønsker å studere etter VGS, men hun vet ikke om hun klarer det på fulltid. Hun trenger penger, men er ikke i stand til å skaffe seg arbeid.
 83. Jeg skal studere deltid og ikke bo hjemme. Hva kan jeg få?
 84. Jeg stryker i ett fag i år. Må jeg betale tilbake stipendet?
 85. Når får jeg stipendet mitt?
 86. Jeg skal kanskje gå på skole til høsten, kan jeg søke dagpenger nå?
 87. Lang nok reisetid til å få bostipend fra Lånekassen?
 88. Har funnet ut at jeg har søsken jeg ikke kjenner!
 89. Bør jeg klage på grunnstipendet?
 90. Bør jeg jobbe før jeg begynner på folkehøgskole?
 91. Jeg har søkt om mer lån i fra Lånekassen. Kan noe ha gått galt?
 92. Kan jeg få grunnstønad fra NAV for innkjøp av chest binder?
 93. Kan jeg få lån til å gå VGS?
 94. Hva skjer om jeg dropper eksamen?
 95. Kan jeg barnebidrag når jeg er over 18 år?
 96. Kan stipend bli gjort om til lån?
 97. Hva skjer med bostipendet mitt dersom jeg flytter hjem?
 98. Trenger lån eller stipend til et kortere kurs
 99. Kan min skolegang føre til at jeg ikke kan motta underholdningsbidrag faren min?
 100. Jeg og kjæresten venter barn, har ikke jobb eller leilighet.
 101. Vil gjemme formuen for å få stipend
 102. Kan jeg få stipend som utenlandsk statsborger?
 103. Kan vi få støtte av kommunen til å starte en organisasjon?
 104. Hva skjer dersom jeg slutter på VGS?
 105. Videregående i utlandet.
 106. Skal flytte. Hva skjer med bostipendet?
 107. Kan foreldre bestemme over mine penger før jeg fyller 18år?
 108. Må jeg betale tilbake stipendet dersom jeg stryker?
 109. Kan jeg få støtte fra Lånekassen som privatist?
 110. Jeg kjenner en som får bostipend selv om hun bor hjemme. Hva gjør jeg?
 111. Kan jeg få stipend til privatskole?
 112. Skal begynne på videregående. Hva slags stipend kan jeg få?
 113. Hvor mye kan foreldrene tjene for at jeg får grunnstipend?
 114. Faren min har mistet jobben. Hva gjør jeg i forhold til Lånekassen?
 115. Hva får en skilt forelder i barnetrygd fra NAV hver måned?
 116. Kan jeg få bostipend?
 117. Mindre livsoppholdstøtte til foreldrene hvis jeg får stipend?
 118. Får jeg mer stipend når jeg har epilepsi?
 119. Kan jeg miste stipend på grunn av fravær?
 120. Hvordan kontrollerer dere borteboere?
 121. Flytte hjemmefra, skolen er 4 mil unna der jeg skal bo tur/retur.Bostipend?
 122. Har søvnproblemer, og har mye fravær. Hva skjer med Lånekassen?
 123. Jar søkt om stipend. Kan jeg søke om lån også?
 124. Jeg har fått plass på to skoler?
 125. Stipend og skoleskip.
 126. Kjæresten min fra Asia flytter til Norge, hva slags rettigheter har hun?
 127. HVa betyr det at saken min hos Lånekassen er utgått?
 128. Kan jeg få stipend til privat videregående skole?
 129. Det står "venter på Lærestedet" hos Lånekassen. Hva betyr det?
 130. Stipend fra Lånekassen: Hvor mye må jeg bo hos hver av foreldrene?  
 131. Hva kan Lånekassen kreve å få vite?
 132. Kan jeg få sykestipend?
 133. Kan jeg få støtte når jeg flytter sammen med kjæresten min?
 134. Kan jeg få bostipend dersom jeg bor på internat?
 135. Har arvet penger fra far. Kan jeg få stipend?
 136. Hvilke stipender kan jeg eventuelt få v studier i utlandet (USA?)?
 137. Må jeg ha legitimasjon for å få stipend?
 138. Hvis man stryker i et fag, blir stipendet omgjort til lån?
 139. Strever med eksem og vil gjerne ta tredjeåret i Spania. 
 140. Har jeg rett til bostøtte når jeg bor 4 mil unna skolen?
 141. Hvor mye får jeg i fra Lånekassen til folkehøgskole?
 142. Jobbet halve året, begynner i utdanning. Hvor mye kan jeg tjene?
 143. Må jeg bytte adresse for å få stipend?
 144. ADHD og stipend.
 145. Hvor lenge har man krav på stipend?
 146. Hvor lenge kan jeg få støtte i fra Lånekassen?
 147. Foreldrene mine bor i utlandet, og jeg skal bo i Norge. Kan jeg få stipend?
 148. Er jeg elev på deltid?
 149. Videregående i Spania.
 150. Hvorfor får vi ulikt stipend?