Hopp til hovedinnholdet
 1. Vil flytte hjem for en periode. Hva skjer med støtte fra Lånekassen.
 2. Må jeg betale tilbake bostipendet dersom jeg stryker i matte?
 3. Må barnefar betale barnebidrag?
 4. Hvor mye kan jeg tjene ved siden av stipendet?
 5. Kan jeg få penger fra NAV i sommerferien?
 6. Kan jeg få bostipend?
 7. Kan jeg få støtte når jeg flytter sammen med kjæresten min?
 8. Jeg har eksamensangst.
 9. Har jeg rett til ekstrastipend?
 10. Vil slutte. Hva skjer med stipendet mitt?
 11. Kan jeg være lærling i utlandet?
 12. Kan jeg få barnebidrag og barnetrygd til meg selv?
 13. Ekstrastipend og dysleksi.
 14. Hva er reglene for fødselspermisjon og fedrekvote?
 15. Hva skjer om jeg dropper eksamen?
 16. Grunnstipend og vanskelig familieøkonomi.
 17. Innfrielse av studielånet.
 18. Jeg ønsker å flytte på hybel, har jeg rett til støtte?
 19. Vil jeg miste stipend dersom jeg får fritak for fag?
 20. Min mor har blitt norsk statsborger. Kan jeg få stipend?
 21. Forsinkelse i studiene på universitetet.
 22. Kan jeg få ta ungdomsskolen i utlandet og få støtte eller stipend?
 23. Har ikke lengere ungdomsrett. Får jeg lån i fra Lånekassen?
 24. Vil gjemme formuen for å få stipend
 25. Kan jeg søke stipend når jeg flytter ut for å studere?
 26. Er foreldrene mine sin økonomi avhengig av om jeg kan få stipend
 27. Kan man få stipend til studier i USA?
 28. Jeg er klar over at jeg mangler studiekompetanse, men hva skjer med stipendet mitt?
 29. Kan jeg søke om studielån?
 30. Er bortboer. Hvor mye kan jeg få?
 31. Er 30 studiepong forsinket. Kan jeg fortsatt få stipend og lån?
 32. Kan jeg få bostipend dersom jeg bor hos en slektning?
 33. Jeg er alenefar og ønsker å flytte. Hva kan jeg få i støtte?
 34. Skal begynne på videregående. Hva slags støtte kan jeg få?
 35. Kan jeg få støtte til et halvt år på folkehøgskole?
 36. Kan jeg få bostipend dersom jeg bor på internat?
 37. økonomisk støtte?
 38. Støtte til trylleshow.
 39. Kan jeg søke om ekstrastipend?
 40. Har lånekassen rett til å ta fra meg stipendet som jeg har rett til selv om jeg søkte lån?
 41. Er lærling, får eg stipend for heile året?
 42. Hvordan klager jeg på folkehøyskole?
 43. Kan man få støtte til språkreise?
 44. Hvor lenge kan jeg få støtte i fra Lånekassen?
 45. Er jeg elev på deltid?
 46. Videregående i Spania.
 47. Jeg har lyst til å flytte, har en del problemer med moren og faren min...
 48. Hvor mye kan jeg få i stipend?
 49. Må jeg betale tilbake stipendet?
 50. Er 18 år og bor for meg selv. Det er veldig vanskelig å få pengene til å strekke til. Har jeg noe rett på støtte utenom lån?
 51. Kjæresten min fra Asia flytter til Norge, hva slags rettigheter har hun?
 52. Hva er Lånekassen?
 53. Går på videregående og har barn. Hva slags stipend kan jeg få?
 54. Kan jeg få stipend som utenlandsk statsborger?
 55. Store bryster..
 56. Får jeg så lite i stipend?
 57. Hun ønsker å studere etter VGS, men hun vet ikke om hun klarer det på fulltid. Hun trenger penger, men er ikke i stand til å skaffe seg arbeid.
 58. Kan man få stipend til utveksling på vgs utenom en organisasjon?
 59. KJøregodtgjørelse under utdanning
 60. Er lærling, får ikke stipend.
 61. Kan jeg få avskrevet forsinkelse i studieprogresjon pga sykdom?
 62. Er voksen, skal gå på videregående. Hvor mye kan jeg få?
 63. Har ME. Kan jeg få stipend til å gå på skole på Gran Canaria?
 64. Må jeg sende dokumentasjon til Lånekassen hvert år?
 65. Skal begynne på universitetet og lurer på stipend
 66. Jeg har mistet plassen min på universitetet. 
 67. Går det ann å få 40 000kr noen plasser uten å måtte betale tilbake, eller vente noen år før man betaler tilbake?
 68. Hva skjer med sipendet om jeg stryker og når må lånet betales tilbake?
 69. Blir stipendet til lån dersom jeg stryker?
 70. Spørsmål om stipend og sykdom.
 71. Har strøket på eksamen. Hva skjer?
 72. Jeg har søkt om mer lån i fra Lånekassen. Kan noe ha gått galt?
 73. Hva kan jeg få av støtte fra NAV/lånekassen, dersom jeg blir gravid mens jeg studerer i utlandet?
 74. Rettferdig at bare noen får borteboerstipend?
 75. Hva er vanlig stipend på videregående?
 76. Kan jeg få lån til å gå VGS?
 77. Kan jeg få stipend til skole i Spania? Familieproblemer. Flytte?
 78. Stipend når man er utenlandsk statsborger.
 79. Kan jeg få penger fra Lånekassen til privatskole?
 80. Kan jeg få støtte som privatist?
 81. Blir lånet mitt til stipend?
 82. Kan jeg få bostipend i Gran Canaria?
 83. Leier hybel hos mamma og pappa, de skal flytte til utlandet.
 84. Jeg har ME, har jeg rett til støtte fra NAV?
 85. Hvordan søker jeg om lån og stipend til privat videregående skole?
 86. Kan stipend bli gjort om til lån?
 87. Kan jeg få borteboerstipend uten å ta opp lån?
 88. Vi er begge lærlinger og tjener ikke nok til å betale alt. Hva kan vi gjøre?
 89. Søke om pengestøtte hos f.eks. kommunen?
 90. Jeg er student, kan jeg søke om ekstra støtte til jeg får en deltidsjobb?
 91. Kan man få stipend andre året på VGS dersom man mister det første året?
 92. Kan nettstudenter få bostipend?
 93. Kan min skolegang føre til at jeg ikke kan motta underholdningsbidrag faren min?
 94. Lånekassa og ekteskap i utlandet.
 95. Bytte av skole etter Vg1
 96. Vil slutte som lærling. Må jeg betale tilbake bostipendet?
 97. Jar søkt om stipend. Kan jeg søke om lån også?
 98. Vil jeg få bostipend dersom jeg melder flytting til mor?
 99. Hvordan beregnes avstand?
 100. Jeg går på skole, sliter med psykiske lidelser. Har jeg rett til støtte? 
 101. Hvor mye stipend kan jeg få?
 102. Kan jeg få bostipend selv om det ikke er langt til skolen?
 103. Har problemer med å signere slik at jeg får stipendet mitt.
 104. Kan jeg søke om studielån for våren?
 105. Kan jeg ta opp lån selv om jeg er arbeidsledig?
 106. Er det mulig å få borteboer stipend vist jeg bor under 40Km fra foresatte men er samboer?
 107. Bor med mamma og stefar, ingen kontakt med ekte faren min. Rett på stipend?
 108. Jeg bor for nært skolen til å få bostipend - men bussen går ikke helt fram.
 109. Kan jeg søke videregående skole i Trøndelag?
 110. Har man rett til stipend hvis man går 1.året om igjen i 3 år?
 111. Bostipend og lærlingelønn.
 112. Har søkt feil hos Lånekassen.
 113. Hvorfor får jeg så lite stipend?
 114. Mindre livsoppholdstøtte til foreldrene hvis jeg får stipend?
 115. Har jeg rett på trygd som 18-åring?
 116. Kan jeg miste stipend på grunn av fravær?
 117. Er det riktig at mine foreldre bruker hjelpestønaden jeg får fra NAV?
 118. Renter og rentefritak under utdanning
 119. Vil flytte til Tyskland og gå på skole. Vil jeg fortsatt få penger av Lånekassen?
 120. Stipend for de som har veldig bra karakterer?
 121. Avbrutt studie og nedbetaling på studielån.
 122. Jeg er 17 år, ønsker å flytte ut. Er jeg for ung til å få penger fra NAV?
 123. Har dere noen forslag og idéer til hvor vi kan søke stipend, støtte?
 124. Bostipend i 10. klasse?
 125. Er støttekalkulatoren riktig?
 126. Grunnstipend og foreldreinntekt.
 127. Hvis jeg stryker i et/flere fag, blir stipendet automatisk til lån da?
 128. Foreldrene mine bor i utlandet, og jeg skal bo i Norge. Kan jeg få stipend?
 129. Bortebostipend pga lang skolevei.
 130. Får jeg penger av Lånekassen til å flytte på internat?
 131. Kan NAV gi meg støtte til briller?
 132. Kan jeg få stipend til å studere i utlandet?
 133. Kan jeg få støtte fra Lånekassen til videregående opplæring?
 134. Jeg er forsinket i utdanningen.
 135. Hvorfor får jeg ikke grunnstipend?
 136. For å få bostipend på vgs, må skolen være mer en fire mil unna foreldre hjemmet, eller må mann bo mer en fire mil unna foreldrehjemmet?
 137. Kan jeg søke stipend i fra andre en Lånekassen?
 138. Syk i studietiden. Har jeg krav på økonomisk bistand?
 139. Er matroslærling. kan jeg få bostipend?
 140. Økonomisk støtte om jeg flytter når jeg blir 18?
 141. Jeg og mamma var nettåp i en krangel og hun sa at jeg ikke kunne flytte nor jeg begynte på vidregående
 142. Kan min mor ta stipendet mitt?
 143. Mor flytter utenlands. Kan jeg få stipend?
 144. Søke støtte til macbook pro data, bedre og mer proffesjonel programvare etc
 145. Jeg kjenner en som får bostipend selv om hun bor hjemme. Hva gjør jeg?
 146. Kan Lånekassen kreve stipendet tilbake dersom man har høyt fravær?
 147. Kan jeg få foreldrestipend dersom jeg er i fødselspermisjon?
 148. Hvorfor får jeg ikke grunnstipend, jeg har 6 søsken.
 149. Hvordan sjekker Lånekassen at opplysninger er riktige?
 150. Dersom jeg avbryter læretiden, må jeg betale tilbake bostipendet?