Hopp til hovedinnholdet
 1. Mindre grunnstipend fra Lånekassen i år enn i fjor - hvorfor?
 2. Mottar jeg barnebidrag til jeg er ferdig med vgs?
 3. Kan foreldre nekte barn å gå på VGS?
 4. Økonomisk støtte til å gå "unge musikere"?
 5. Kan man få støtte til videregående selv om man er over 23?
 6. Kan jeg få stipend til å ta vg2 i London?
 7. Hjelp ved mors sykdom
 8. Økonomi og utveksling. 
 9. Må jeg betale tilbake grunnstipendet?
 10. Må man betale tilbake stipendet?
 11. Vil ta omvalg. Vil det gå ut over stipendet?
 12. Kan jeg ta opp fag og fortsatt konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål?
 13. Skal avbryte utvekslingsår.  
 14. Hva skjer om jeg dropper ut på grunn av sykdom?
 15. Far skal flytte. Kan jeg få bostipend?
 16. Hvordan søker jeg om lån og stipend til privat videregående skole?
 17. Jeg må flytte tre mil hjemmefra for å være lærling - får jeg bostipend?
 18. Tannlegeutgifter
 19. Må jeg betale tilbake pengene jeg får fra Lånekassen?
 20. Min mor har blitt norsk statsborger. Kan jeg få stipend?
 21. Kan man få bostipend når man bor borte i en leilighet foreldrene har kjøpt?
 22. Kan jeg dele hybel med en venn?
 23. Får kjøregodtgjørelse. Går det ut over stipendet?
 24. Hvordan søker jeg om bostipend?
 25. Hvorfor får man ikke stipend og lån til freshman year i USA?
 26. Mindre inntekt hos forsørgere, har jeg krav på mer stipend?
 27. Hva vil jeg få i stipend?
 28. Kan jeg få bostipend?
 29. Kan jeg få bostipend?
 30. Jeg går på skole, har jeg rett til støtte?
 31. Jeg går på skole, får ikke stipend og lån. Hvem kan hjelpe meg? 
 32. Har gyldig fravær noe å si på stipendet?
 33. Hvordan er det stipend dersom mamma ikke tjener så mye?
 34. Når er fristen for å søke?
 35. Jeg synes de nye reglene for grunnstipend er urettferdige.
 36. Far betaler ikke bidrag, men jeg får ikke grunnstipend.
 37. Foreldrestipend og bachelor.
 38. Kan jeg søke om stipend på papirskjema?
 39. Blir foreldrenes gjeld regnet med nå Lånekassen beregner stipendet?
 40. Får jeg mer i stipend dersom jeg bor hos pappa?
 41. Har ME; hvordan kan jeg få tilpasset opplæring?
 42. Vil være praktikant i Danmark. Kan jeg få stipend?
 43. Jeg må kanskje avslutte skoleåret. Finnes det noen støtte jeg kan søke på?
 44. For å få bostipend på vgs, må skolen være mer en fire mil unna foreldre hjemmet, eller må mann bo mer en fire mil unna foreldrehjemmet?
 45. Hei, jeg har sendt inn søknaden om stipend 1 uke etter at jeg startet på skolen, hvor lang tid vil det t...
 46. Hvis jeg slutter, må jeg betale hele stipendet?
 47. Sette livet mitt på vent ett år fordi jeg stryker i ett fag. Støtte?
 48. Må jeg betale tilbake stipendet mitt?
 49. Må avbryte på grunn av sykdom. Får jeg lån da?
 50. Får ikke grunnstipend, men pappa har blitt arbeidsledig.
 51. Kan jeg få stipend dersom jeg flytter ut i løpet av semesteret?
 52. Brukt opp deler av stipendet før skolepengene er betalt.
 53. Kan Lånekassen kreve stipendet tilbake dersom man har høyt fravær?
 54. Har fått stipend. Hvordan søker jeg om lån?
 55. Har søkt feil hos Lånekassen.
 56. Er det mulig å få støtte av lånekassa til språkreise?
 57. Vil flytte i lag med kjæresten min, men får ikke borteboerstipend. Hva skal jeg gjøre?
 58. Kan moren min få stipendet på sin konto?
 59. Må jeg betale tilbake bostipendet dersom jeg slutter?
 60. Kan jeg få stipend?
 61. Slutter på skolen - får jeg beholde stipendet?
 62. Mamma og pappa er skilt, men føler nå jeg må velge side.
 63. Til høsten når skolen starter så vil jeg bo for meg selv
 64. Kan kjæresten min få stipend når han bor hos meg?
 65. Deltid og bostipend.
 66. Forsinkelse og studielån på universitetet.
 67. Jeg er syk og vil flytte hjemmefra fordi mamma maser. Får jeg støtte?
 68. Er stipend et lån eller er det penger man får?
 69. Bostipend.
 70. Venter på oppholdstillatelse, vil søke om utstyrsstipend.
 71. Støtte i fra Lånekassen og i fra andre organisasjoner.
 72. Må man vise Lånekassen regninger på hva man brukte pengene på?
 73. Må jeg betale tilbake stipendet om jeg stryker?
 74. Studielån etter foreldrenes inntekt.
 75. Bostipend når jeg flytter til Ålesund?
 76. Sluttet på skolen på grunn av sykdom. Må jeg betale tilbake stipendet?
 77. Må jeg betale tilbake til Lånekassen dersom jeg slutter?
 78. Jeg får ikke grunnstipend, selv om foreldrene mine er skilt.
 79. Må jeg betale tilbake dersom jeg stryker?
 80. Rakk ikke å søke om stipend før fristen.
 81. Bor hos begge foreldrene. Har det noe å si for stipendet mitt?
 82. Søkt om støtte i fra Lånekassen og utsettelse av førstegangtjeneste.
 83. Jeg er 16 år og har flyttet hjemmefra med samtykke fra min mor
 84. Grunnstipend og foreldreinntekt.
 85. Kan jeg søke om stipend for dårlig lagt opp skolegang?
 86. J17. Fikk barn i høst. Hvor mye kan jeg få i støtte?
 87. Synes det er svært urettferdig at man ikke får stipend
 88. Kor mange fag må eg ta for å få stønad i frå Lånekassa?
 89. Blir stipendet lån dersom jeg stryker?
 90. Hvor mye fravær kan jeg ha?
 91. Kan jeg få støtte fra Lånekassen til videregående opplæring?
 92. Finnes det trygdeordninger i andre også?
 93. Hvorfor så mye stipend, og hva kan jeg bruke det på?
 94. Lang ventetid på buss. Kan jeg få bostipend?
 95. Har bodd i Norge i to år. Kan jeg søke om stipend?
 96. Kan jeg søke vgs i Oslo?
 97. Er det muligheter for økonomisk støtte til legetimer?
 98. Venner med falske adresser får stipend.
 99. Dersom jeg slutter på skolen, må jeg da betale tilbake stipendet?
 100. Trivas ikkje i utveksling.
 101. Kan jeg miste støtten i fra Lånekassen?
 102. Har søkt om bostipend, men har ikke fått svar i fra Lånekassen.
 103. Hva skjer med stipendet om jeg tar første året på videregående på nytt?
 104. Er det mulig å få borteboer stipend vist jeg bor under 40Km fra foresatte men er samboer?
 105. Støtte til påbygg
 106. Kan jeg få stipend hvis foreldrene mine flytter til USA?
 107. Stipendet har blitt gjordt om til lån? Hva gjør jeg?
 108. Hvis jeg har akkurat 20 dagers fravær, mister jeg stipendet da?
 109. Vil bo hos kjæresten.
 110. Kna jeg få støtte i fra Lånekassen til et år i utlandet?
 111. Problemeter at laanekassa ikke stotter 1. aaret studie i Soer-Amerika
 112. Hvor mye jeg kan regne med og få i stipend første året og andre året
 113. Må man søke om utstyrsstipend og bostipend hver for seg?
 114. Hvordan kan jeg dokumentere mine foreldre sin inntekt?
 115. Når kommer stipendet når jeg søker i september?
 116. Hvor mye stipend får jeg for å dra på utveksling til Australia?
 117. Har søkt om stipend for halve året.
 118. Kan jeg søke om stipend til å gå videregående i utlandet?
 119. Har Mamma lov til å ta stipendet mitt?
 120. Kan lån til videregående opplæring bli gjordt om til stipend?
 121. Lang skolevei og blir lett syk. Kan jeg få bostipend?
 122. Bor sammen med kammerat. Kan jeg få bostipend?
 123. Kan jeg få støtte til et halvt år på folkehøgskole?
 124. Kan jeg få støtte fra Lånekassen til et semester i Sidney?
 125. Stipend 
 126. Mye fravær. Redd for å måtte betale tilbake stipend.
 127. Mulig å få stipend om man ikke bor sammen med foreldrene sine
 128. Kan jeg få støtte i fra Lånekassen til utdanning på nettet?
 129. Kna stipendet mitt bli lån?
 130. Hva skjer om man ikke består 3.klasse (vgs)?
 131. Kan jeg være lærling i utlandet?
 132. Kan jeg søke om stipend til bedre instrument?
 133. Kan jeg få grunnstipend?
 134. Kan stipendet utbetales til min mors konto?
 135. Har jeg rett på mer stipend om mine foreldre tjener mindre enn vanlig?
 136. Er studielånet rentefritt?
 137. Jeg har et dårlig forhold til mine foreldre, har jeg rett til støtte?
 138. Må jeg betale tilbake lånet mitt nå?
 139. Er stipendet rentefritt?
 140. Hvordan fungerer forsinkelse hos Lånekassen?
 141. Omgjøring av studielån og avstand til høgskolen.
 142. Kan mamma ta stipendet mitt?
 143. Endret fra v3 til lærling. Må jeg gi beskjed til Lånekassen?
 144. Stipend når man er utenlandsk statsborger.
 145. Hva er grensen for fravær?
 146. Avbrutt utdanning i utlandet.
 147. Har jeg rett til støtte grunnet intoleranse mot matvarer?
 148. Hva skjer med stipendet dersom jeg ikke går 2. termin?
 149. Skal være utvekslingselev et år i USA. Hva kan jeg få av støtte?
 150. Bostipend i 10. klasse?