Hopp til hovedinnholdet

Sjekkes ting som sendes innlands 

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Blir ting sendt innenlands sjekket i en slags innenlandstoll. Jeg tenker på å kjøpe et airsoft gevær men jeg er ikke gammel nok. Hvis jeg hadde kjøpt geværet og den jeg kjøper det av sender det uten å sjekke alderen min vil det komme frem uten problemer eller vil posten kreve noe slags leg for at jeg skal motta det. Vist jeg må hente det på postkontoret, trenger jeg leg dA?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

I Norge regnes softgun som et våpen, og kjøp, eie, bruk med mer er regulert av våpenloven og våpenforskriften. Som for andre våpen er det 18 års aldersgrense.

Politiet kan gi dispensasjon fra denne aldersgrensen til personer som har fylt 16 år og er aktive medlemmer i et skytterlag eller skytterklubb tilsluttet Norges Airsoft Forbund.

I henhold til Lov om skytevåpen og ammunisjon, kapittel VII, §27b er det forbudt å medbringe våpenkopier (hvilket også omfatter airsoftgun) på offentlig sted uten aktverdig grunn. 

Det følger av våpenloven § 33 at: 

"Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud"

Det er straffbart å kjøpe eller eie softgun hvis man er under 18 år. Du er imidlertid under den kriminelle lavalderen i Norge, som er 15 år. Dette betyr at du ikke kan straffes på nåværende tidspunkt. Dersom politiet oppdager at du har kjøpt og eier en soft gun vil du bli fratatt våpenet og politiet vil vurdere om de skal sende en melding til barnevernet. 

Dersom du skaffer deg en softgun og beholder denne til etter at du er fylt 15 år, vil du etter fylte 15 år kunne straffes for å ulovlig eie våpen. 

Posten i Norge fører ikke kontroll med hva som sendes innlands. Så dersom noen sender deg en softgun innlands, vil det trolig ikke bli oppdaget. Når det gjelder forsendinger fra utlandet og til Norge, fører tollvesenet kontroll med disse.  

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Toll på varer bestilt fra utlandet

Toll

Kjøper du varer fra en utenlandsk nettbutikk må du som regel betale merverdiavgift når varen kommer til Norge. Kjøper du klær må du også betale toll. Lær å regne ut her.

Les mer

Kan jeg eie kniver og andre voldsprodukter?

Kniv (colourbox.com)

Hva er lov å eie, og kan jeg ha en kniv kun for trening?

Les mer

- Går med kniv og våpen

Gutt med kniv (colourbox.com)

Jeg blir truet av en gjeng på skolen, og føler meg aldri trygg når jeg går ute på kveldene. Det føles bedre når jeg har en kniv innenfor beltet, men jeg vet jo at det egentlig er ulovlig. Er det ikke slik?

Og - kan jeg eie en karambitkniv?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Toll
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om toll