Hopp til hovedinnholdet

Hvordan skjer et tvangsekteskap?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hvordan skjer tvangsekteskap? Hvor er det vanligst? Hvilken alder er den vanligste alderen at folk blir tvangsgiftet i? Er det vanskelig å bli tvangsgiftet? Hvorfor presser foreldrene barna til å gifte seg? Har barna noen rett til å si nei?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Hei!

Tvangsekteskap innebærer at:

en eller begge av ektefellene ikke har reell mulighet til å velge å forbli ugift, velge seg ut av en forlovelse eller inngått ekteskap, eller velge partner på tvers av familiens ønsker uten å bli utsatt for represalier. Det gjelder også når en har samtykket til ekteskap etter utilbørlig press.

Å tvinge eller presse noen til å gifte seg mot sin vilje er ikke lov i Norge og i de fleste andre land i verden. Dette betyr at barn og voksne har all rett til å si NEI når de føler seg presset, truet eller tvunget til å gifte seg. Det er viktig at de som trenger det ber om hjelp for å slippe tvangsgifte og det dette måtte medføre av press, tvang, trusler og vold. Tvangsekteskap i Norge kan medføre en fengselsstraff på inntil 6 år for den som utøver eller medvirker til tvangen.

Likevel utsettes både barn og voksne for tvangsekteskap både her i Norge og i andre land. Noen foreldre bestemmer når barna deres skal gifte seg og med hvem, og i noen familier kan det være vanskelig å stå imot presset fra de som er eldre. Noen er lært opp til å adlyde sine foreldre og tørr ikke si imot, mens andre frykter vold dersom de ikke gifter seg med den som er bestemt for seg. Ofte opplever den unge som utsettes for tvangsekteskap stort press fra foreldre og familie, og utsettes for trusler om konsekvenser dersom han/hun nekter å gifte seg.

I Norge er et ekteskap der en av partene er under 18 år ugyldig. Når barn under 18 år likevel giftes bort, som for eksempel ved et religiøst ekteskap, enten i Norge eller i andre land kaller vi dette barneekteskap. De fleste vil også mene at barneekteskap er tvangsekteskap, da et barn ikke er modent nok til å velge (gi informert samtykke) når det handler om ekteskap. Dette er noe av grunnen til aldersgrensen på 18 år for ekteskap i Norge.

Det er vanskelig å si noe om hvor tvangsekteskap er mest vanlig og hvilken alder som er mest vanlig. Mørketallene er svært store her i landet og andre steder, og religiøse ekteskap som ikke er anerkjent som ekteskap i Norge, bli heller ikke registrert. Dette gjelder selvfølgelig også barn som giftes bort religiøst her i landet eller i utlandet. I noen land er det lov å gifte bort jenter/gutter i en alder av 15-16 år, til tross for at dette av mange da regnes som et barneekteskap og tvangsekteskap. Du kan få noe informasjon om tall ved å se på oversikter over alder for ekteskap i ulike land. Se på nettsiden nedenfor:

www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures

Å tvinges til å gifte seg er en alvorlig form for vold, som kan ha vonde konsekvenser for den som utsettes. Volden kan føre til fysisk og psykisk smerte og opplevelse av at livet blir ødelagt. Mange sitter igjen med vonde traumer eller andre helseproblemer. Et tvangsekteskap medfører som regel alltid også voldtekt, og det vonde som seksuell vold kan medføre. For de som utsettes for barneekteskap kan også tidlig graviditet bli en konsekvens, men økt risiko knyttet til fødsel og vanskelighetene med det å bli mor/far mens man selv er et barn. Det å bli fratatt muligheten til å ta et av de viktigste valgene i livet, som ved et tvangsekteskap, kan oppleves som svært krenkende.

Å tvinge noen til å gifte seg er forbudt, likevel er det foreldre som gjør dette mot sine barn. Grunnen er ofte den at de ser det som viktigere at familien/slektens interesser møtes, enn den unges egne ønsker og interesser. Noen vil også mene at den unge ikke er i stand til å ta det beste valget for seg selv og familien. Noen mener det er viktig å knytte bånd mellom familier gjennom ekteskap, mens andre mener det er viktig å giftes innad i familien for å beholde rikdom og arv hos sine egne. For andre kan det være redselen for å tape ære som fører til avgjørelsen av at en datter/sønn giftes bort, eller et ønske om hjelpe noen til opphold i Norge gjennom ekteskap med en som bor her. Uansett grunn og motiv er det å tvinge eller presse noen til ekteskap en kriminell handling.

Dersom du opplever at du blir utsatt for press eller tvang fra foreldrene til å gifte deg, eller kjenner andre som har det sånn, er det viktig at du tar kontakt med en voksen du stoler på for å få hjelp. Det kan være en lærer, en rådgiver på skolen eller andre du kjenner. Du kan også kontakte Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på telefon 815 55 201. Her kan du få råd og hjelp, og du kan være anonym. Informasjon om Røde Kors-telefonen finner du her: www.rodekors.no/tvangsekteskap

På ung.no kan du finne mye informasjon om hva tvangsekteskap er. Se:

www.ung.no/tvangsekteskap/

 

med vennlig hilsen

 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 
 
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Tvangsekteskap
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tvangsekteskap