Hopp til hovedinnholdet

Hva er konsekvensen ved tvangsekteskap?

Gutt
 

Spørsmål

Hei! jeg holder på med et prosjekt om tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. og har fått i oppgave å finne ut noe om konsekvensene ved tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. vet dere noe om det?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er et skille mellom tvangsekteskap og frivillig arrangert ekteskap, der den første formen er ekteskap gjennomført ved press eller tvang da den ene eller begge partene ikke egentlig ønsker dette ekteskapet. 

 

Tvangsekteskap er når minst en av ektefellene:

- ikke har en reell mulighet til å forbli ugift uten p bli utsatt for represalier

-  ikke har reell mulighet til å velge en annen partner på tvers av familiens ønsker uten å bli utsatt for represalier

- har samtykket til ekteskapet etter utilbørlig press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold

 

Tvangsekteskap er forbudt i Norge og i mange andre land. I Norge kan den som tvinger noen til et ekteskap straffes med fengsel inntil 6 år.

 

Frivillig arrangert ekteskap er når ektefellene ønsker at foreldre og familie skal spille en stor rolle når det gjelder å finne ektefelle og arrangere bryllupet. I denne typen ekteskap har ektefellene en reell mulighet til å si nei dersom de ikke ønsker å gifte seg.

 

Konsekvensene av tvangsekteskap er mange. For den som blir tvangsgiftet innebærer dette ofte tvang, vold og voldtekt.

 

Å oppleve slik tvang fra sine nærmeste kan skape store psykiske problemer. En ser ofte at den utsatte får relasjonsproblemer, traumer, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, selvmordstanker m.m. Konsekvensene at denne typen vold i nære relasjoner ligner mye på konsekvensene av annen type vold begått av noen som står offeret nær.

 

Mange som utsettes for tvangsekteskap lever i dette ekteskapet i lang tid. Dette vil si at de lever, har sex og får barn med en de ikke elsker. Andre klarer å bryte ut av ekteskapen, få det annullert eller få skillsmisse. Ofte innebærer et slikt brudd at den tvangsgiftede må holde seg skjult for familien, og vil derfor kunne oppleve tap av sine nærmeste. Dette igjen kan føre til store psykiske problemer.

 

Det er flått at du har valgt en slik  oppgave. Det ermasse en kan skrive om dette temaet. Her kan jeg ikke gå mer i dybden, men vil til slutt nevne noen nettsteder der du kan finne mer lesestoff:

Tvangsekteskap.no

Røde kors-telefonen

Imdis arbeid mot tvangsekteskap
RVTS øst om traumer

Informasjon om tvangsekteskap rvts

 

Lykke til med oppgaven!

 

Vennlig hilsen

 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Tvangsekteskap
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tvangsekteskap